Výstavy

 

O výstavách v CCOC aneb proč Shows jsou "trochu jiné výstavy".

Tradice a současnost... Přečtěte si:

"Kavkazského psa po staletí formovaly tvrdé přírodní podmínky horských i stepních oblastí, a vytvořily dílo téměř dokonalé - psa hrdého, zdravého, odvážného, schopného žít a samostatně pracovat v jakémkoli klimatickém pásmu.

Úkolem a povinností člověka, chovatele, je nezničit toto vpravdě přírodní bohatství, dbát na to, aby plemeno neztratilo čarovnou krásu svého unikátního charakteru a svou fyzickou přizpůsobivost. Zachovat vše to, co staví tohoto impozantního psa do pozice nádherně přitažlivé polodivoké šelmy, žijící s člověkem především pro svoji i jeho potěchu a účelnost. Kavkazský pes může být mazlivý, vroucí, plný něhy, ale musí zůstat i houževnatým, nezdolným, přirozeně zdravým a odolným pracovníkem. Oslavujme šampiony, ale nezapomínejme chovatelsky na prosté hlídače domů, farem, podniků a usedlostí, kteří dnes stále naplňují to, k čemu kavkazské psy sama příroda předurčila před dávnými staletími - být člověku neodmyslitelným pomocníkem. Toto plemeno neformulovaly výstavní kruhy, toto plemeno vytvářela tvrdá práce, ať již se jednalo o střežení stád, majetku či obydlí lidí. Nezapomínejme na to, mějme úctu k těmto psům, respektujme jejich odvěké potřeby, samu přírodu, i práci dávných chovatelů.

Dnešní výstavní trend, snaha o prosazování jednoho "ideálního výstavního typu", odklon od původních priorit v chovu plemene, dle nichž byl chov těchto psů orientován v minulosti výhradně na výkon, jehož předpokladem je zdraví, je celosvětovým problémem.

V exteriéru dbejme o zachování všech přípustných typů, rozsahu výšek, barev a druhů osrstění. Variabilita vždy patřila ke kavkazským psům - važme si této výsady, kterou se chlubí jen málo plemen. Nepřeceňujme nepodstatné nedostatky, malé odklony od ideálu standardu - vnímejme psa jako celek, vyhýbejme se chovatelskému formalismu. Soustřeďme se více na charakter, inteligenci, skutečné zdraví a dlouhověkost než na výstavní tituly. Vnímejme a oceňujme individuální zvláštnosti jednotlivých psů..."

(Lištička, 2010)

 

Czech Caucasian Ovcharka Club přistupuje k této problematice velice vážně. Své snažení zaměřuje na plné zachování původních povahových vlastností těchto jedinečných psů, díky nimž jsou nejlepšími strážními psy, jaké je možno si představit. Výstavy dnes běžného pojetí s těmito snahami nekorespondují. Nesmějí být proto podmínkou chovnosti  těchto hrdých tvorů, chceme-li zachovat ty skutečné, vnitřní krásy kavkazských psů pro časy příští. Kavkazský pes nebyl nikdy v minulosti psem chovaným pro exteriér, nečiňme ho takovým ani dnes! Zcela nejdůležitější je uchování jeho jedinečných, tradičních povahových vlastností, bez nichž by ztratil svou divoce podmanivou přitažlivost a výkonnost.

Názvem Show a jejím neobvyklým hodnotícím systémem chceme říci: výstava ano, ale jinak! Jako zábava, rozptýlení, další směr možných aktivit v přírodním prostředí pro majitele a jeho psa, radost z toho, že náš pes bude možná dnešní den ten Nejkrásnější nejen pro nás. Show je "něco" krajně nepovinného a možná i krásného - to tehdy, baví-li to oba, pána i psa. Další význam Show tkví v možnosti seznámit diváckou veřejnost detailněji s těmito psy a zvláště s těmi jedinci, kteří ještě dnes disponují tradiční povahou a umožnit chovatelům prezentovat své stanice a jednotlivá zvířata.

 

Čím se Show liší od výstav, které znáte? Show je vytvořena přímo na míru kavkazským psům, především respektuje a zohledňuje nejen tradiční povahu, ale i specifičnost růstu a vývoje těchto psů.

• Více tříd:

Lépe je zohledněn přirozený vývojový rozdíl mezi psy, plynoucí z jejich různého věku - psy je pak možno objektivněji porovnat.

 

• Na Show se nezadávají známky:

Známka je laickou veřejností pojímána jako jakási trvalá pečeť určité kvality jedince, ve skutečnosti je však ryze subjektivním pohledem jednoho rozhodčího v danou chvíli. Neměl váš pes právě "svůj" den a nepředvedl se tedy nejlépe? I za to bude "potrestán" sníženou známkou. Takže - Váš pes může být jednou "výborný" a podruhé "dobrý". Jaký tedy vlastně ve skutečnosti je? Na takovýchto hodnoceních je mnohdy závislé i uchovnění a známka pak doprovází v rodokmenech další generace potomků psa a mnohdy tak zcela zkresluje mínění o něm i příštím generacím kynologů.

 

• Vrcholné exteriérové tituly získává daleko méně jedinců, jejich získání je obtížnější:

Pro podrobné porovnání je třeba seznámit se s pravidly pro zadávání vrcholného titulu "Šampion" na výstavách klasického typu a s pravidly pro zadávání obdobného titulu CCOC "Master of Exterior". Při porovnávání je navíc zapotřebí zohlednit četnost konání "výstav" a četnost konání "Show" (případně dalších soutěží krásy CCOC, tzv. "Best Exterior").

 

• Perfektní handling nepotřebujete:

Nezaujal-li Vás či Vašeho psa nácvik handlingu, věnujte společně strávený čas příjemnějším věcem. Pro získání vrcholného titulu nepotřebuje Váš pes dokonalý handling, bez něhož se na běžných výstavách v tomto případě neobejdete.

 

• Vašeho psa na Show posoudí specialista:

Posuzování náleží vždy výhradně zkušeným specialistům na kavkazské psy, Vašeho psa na Show neposoudí odborník na jiné plemeno, jak bývá častým jevem na výstavách.

 

• Na Show je respektován názor Vašeho psa:

Ano, součastí dnešního posuzování na klasických výstavách je prohmatání psa rozhodčím, pro něj naprosto neznámou osobou a reakce na to i pouhým zavrčením může zapříčinit diskvalifikaci. Na Show se tohoto obávat nemusíte. Doteky rozhodčích jsou zcela minimalizované, vždy předem ohlášené a názor Vašeho psa na ně je plně respektován.

 

Více o Shows je zde.

 

 

 

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio