Výstavy

 

O výstavách v CCOC aneb proč Shows jsou "trochu jiné výstavy".

Tradice a současnost... Přečtěte si:

"Kavkazského psa po staletí formovaly tvrdé přírodní podmínky horských i stepních oblastí, a vytvořily dílo téměř dokonalé - psa hrdého, zdravého, odvážného, schopného žít a samostatně pracovat v jakémkoli klimatickém pásmu.

Úkolem a povinností člověka, chovatele, je nezničit toto vpravdě přírodní bohatství, dbát na to, aby plemeno neztratilo čarovnou krásu svého unikátního charakteru a svou fyzickou přizpůsobivost. Zachovat vše to, co staví tohoto impozantního psa do pozice nádherně přitažlivé polodivoké šelmy, žijící s člověkem především pro svoji i jeho potěchu a účelnost. Kavkazský pes může být mazlivý, vroucí, plný něhy, ale musí zůstat i houževnatým, nezdolným, přirozeně zdravým a odolným pracovníkem. Oslavujme šampiony, ale nezapomínejme chovatelsky na prosté hlídače domů, farem, podniků a usedlostí, kteří dnes stále naplňují to, k čemu kavkazské psy sama příroda předurčila před dávnými staletími - být člověku neodmyslitelným pomocníkem. Toto plemeno neformulovaly výstavní kruhy, toto plemeno vytvářela tvrdá práce, ať již se jednalo o střežení stád, majetku či obydlí lidí. Nezapomínejme na to, mějme úctu k těmto psům, respektujme jejich odvěké potřeby, samu přírodu, i práci dávných chovatelů.

Dnešní výstavní trend, snaha o prosazování jednoho "ideálního výstavního typu", odklon od původních priorit v chovu plemene, dle nichž byl chov těchto psů orientován v minulosti výhradně na výkon, jehož předpokladem je zdraví, je celosvětovým problémem.

V exteriéru dbejme o zachování všech přípustných typů, rozsahu výšek, barev a druhů osrstění. Variabilita vždy patřila ke kavkazským psům - važme si této výsady, kterou se chlubí jen málo plemen. Nepřeceňujme nepodstatné nedostatky, malé odklony od ideálu standardu - vnímejme psa jako celek, vyhýbejme se chovatelskému formalismu. Soustřeďme se více na charakter, inteligenci, skutečné zdraví a dlouhověkost než na výstavní tituly. Vnímejme a oceňujme individuální zvláštnosti jednotlivých psů..."

(Lištička, 2010)

 

Czech Caucasian Ovcharka Club přistupuje k této problematice velice vážně. Své snažení zaměřuje na plné zachování původních povahových vlastností těchto jedinečných psů, funkčního exteriéru plemene a komplexního zdraví jedinců. Díky tomuto zůstávají kavkazští psi pracovních typů nejlepšími strážními psy, jaké je možno si představit. Výstavy dnes běžného pojetí s těmito snahami nekorespondují. Nesmějí být proto podmínkou chovnosti těchto hrdých tvorů, chceme-li zachovat skutečné krásy kavkazských psů pro časy příští. Kavkazský pes nebyl nikdy v minulosti psem chovaným pro exteriér, nečiňme ho takovým ani dnes! Zcela nejdůležitější je uchování jeho celkového zdraví a jedinečných, tradičních povahových vlastností, bez nichž by ztratil svou divoce podmanivou přitažlivost a výkonnost.

Názvem Show a jejím neobvyklým hodnotícím systémem chceme říci: výstava ano, ale jinak! Jako sportovní vyžití, rozptýlení, další směr možných aktivit v přírodním prostředí pro majitele a jeho psa, radost z toho, že náš pes bude možná dnešní den ten přirozeně nejkrásnější - nejen pro nás. Show je "něco" krajně nepovinného a příjemného, a to tehdy, baví-li oba, psovoda i psa. Další význam Show tkví v možnosti seznámit diváckou veřejnost detailněji s kavkazskými psy pracovních typů a umožnit chovatelům prezentovat své odchovy a majitelům svá zvířata.

 

Čím se Show liší od výstav, které znáte? Show je vytvořena přímo na míru kavkazským psům, především respektuje a zohledňuje nejen tradiční povahu, ale i specifičnost růstu a vývoje těchto psů.

• Více tříd:

Lépe je zohledněn přirozený vývojový rozdíl mezi psy, plynoucí z jejich různého věku - psy je pak možno objektivněji porovnat.

 

• Na Show se nezadávají známky:

Známka je laickou veřejností pojímána jako jakási trvalá pečeť určité kvality jedince, ve skutečnosti je však ryze subjektivním pohledem jednoho rozhodčího v danou chvíli. Neměl váš pes právě "svůj" den a nepředvedl se tedy nejlépe? I za to bude "potrestán" sníženou známkou. Takže - Váš pes může být jednou "výborný" a podruhé "dobrý". Jaký tedy vlastně ve skutečnosti je? Na takovýchto hodnoceních je mnohdy závislé i uchovnění a známka pak doprovází v rodokmenech další generace potomků psa a mnohdy tak zcela zkresluje mínění o něm i příštím generacím kynologů.

 

• Perfektní handling nepotřebujete:

Nezaujal-li Vás či Vašeho psa nácvik handlingu, věnujte společně strávený čas příjemnějším věcem. Pro získání vrcholného titulu nepotřebuje Váš pes dokonalý handling, bez něhož se na běžných výstavách v tomto případě neobejdete.

 

• Vašeho psa na Show posoudí specialista:

Posuzování náleží vždy výhradně zkušeným specialistům na kavkazské psy, Vašeho psa na Show neposoudí odborník na jiné plemeno, jak bývá častým jevem na výstavách.

 

• Na Show je respektován názor Vašeho psa:

Ano, součastí dnešního posuzování na klasických výstavách je prohmatání psa rozhodčím, pro něj naprosto neznámou osobou a reakce na to i pouhým zavrčením může zapříčinit diskvalifikaci. Na Show se tohoto obávat nemusíte. Doteky rozhodčích jsou zcela minimalizované, vždy předem ohlášené a názor Vašeho psa na ně je plně respektován.

 

Více o Shows je zde.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio