Soutěž Best Exterior

 

Níže uvedené platí pro pořádání klubových soutěží exteriéru (Best Exterior), které se konají jako součást vícebojů. Soutěž je určena kavkazským psům s průkazem původu jakékoli organizace.

 

Třídy:

a) Jedinci všech typů, délek srsti a všech barev jsou vystavováni společně.

b) Jedinec smí být přihlášen pro danou soutěž pouze do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání akce. Koná-li se v den, kdy pes dosáhl předepsaného hraničního věku pro třídu, je na rozhodnutí majitele psa, do které z možných dvou tříd psa přihlásí.

c) Rozdělení psů a fen do tříd dle věku (psi a feny se posuzují odděleně):

A třída: 3 měsíce a 22 dnů-6 měsíců

B třída: 6-9 měsíců

C třída: 9-12 měsíců

D třída: 12 - 18 měsíců

E třída: 18 - 24 měsíců

F třída: 2-3 roky

G třída: 3-6 let

H třída: nad 6 let

 

Hodnocení, tituly:

a) Hodnotí se pouze exteriérová kvalita jedince, za předpokladu, že lze psa bezproblémově předvést, je v odpovídající kondici a svým projevem důstojně reprezentuje plemeno. K nedostatkům v handlingu se nepřihlíží.

b) Ocenění psa se provádí zadáním pořadí a slovním zdůvodněním rozhodčího. Pes označený pořadím 1. může získat zároveň titul BEST IN CLASS (BIC). Pes označený pořadím 2. může získat zároveň titul Res. BIC.

c) Titul BIC bude zadán pouze jedinci vysoké kvality, který vyspělostí odpovídá věku své třídy nebo věku vyššímu, je předveden ve výborné pracovně-sportovní kondici, jeho projev je sebejistý a současně je jeho ovladatelnost na dobré úrovni. Kvalita jedince musí významně převažovat nad jeho případnými, nepodstatnými nedostatky, jeho pohybová mechanika však musí být bez vad. Není-li takový pes přítomen v dané třídě, nebude titul BIC zadán. Bude-li ve třídě přítomno více takto kvalitních jedinců, bude zadán titul nejlepšímu z nich. Druhému takto kvalitnímu jedinci bude zadán titul Res. BIC.

d) Tituly BIC a Res. BIC je možno zadat i při minimálním počtu zvířat ve třídě.

e) Jedinec s titulem BIC postupuje do vyšší soutěže. Nenastoupí-li do ní, může ho v ní nahradit pes, který získal titul Res. BIC.

 

Vyšší soutěže:

BEST MALE (BM) - o titul soutěží samci BIC

BEST FEMALE (BF) - o titul soutěží feny BIC

BEST DOG (BD) - o titul soutěží BM a BF

 

Ceny

První ve třídě obdrží medaili. Věcnou cenu obdrží jedinci s tituly BM, BF, BD. V určitých případech může být počet cen navýšen.

 

Posuzování

Prohlídka chrupu psů a kontrola varlat samců probíhá před vlastním posuzováním v kruhu. Může být nahrazena dokladem, který stvrzuje úspěšné absolvování kontroly chrupu (u samců i varlat), v rámci CCOC. Následně vyzve rozhodčí jednotlivě psovody k individuální prezentaci psů, a to buď formou handlingových figur nebo předvedením tzv. "volné sestavy".

Pro konečné určení pořadí může rozhodčí požadovat současný pohyb několika psů v kruhu. Precizní provedení handlingu není požadováno.

Posuzování se mohou aktivně účastnit i čekatelé na funkci rozhodčího, nemohou však psy hodnotit.

 

Diskvalifikace

• Nelze posoudit pohyb.

• Jedinec s vadami, které jsou definovány jako vyřazující, dále jedinec plachý, flegmatický, nezvladatelný.

 

Přihlašování

Přihlašování psů na Best Exterior je souběžné s přihlašováním na víceboj. K přihlášce psů v majetku nečlenů CCOC, jejichž PP byl vystaven jinou organizací než CCOC, je nutno přiložit kopii PP.

 

Startovné

Startovné je zahrnuto ve startovném pro víceboj.

 

Platné znění, s účinností od 1/2020.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio