Soutěž Best Exterior

 

Níže uvedené platí pro pořádání klubových soutěží exteriéru (Best Exterior), které se konají jako součást vícebojů. Od r. 2016 může být tato soutěž pořádána i v rámci vybraných LD, v tomto případě je soutěží samostatnou. Soutěž je určena výhradně kavkazským psům s rodokmenem (průkazem původu).

 

Třídy:

a) Jedinci všech typů, délek srsti a všech barev jsou vystavováni společně.

b) Jedinec smí být přihlášen pro danou soutěž pouze do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání akce. Koná-li se v den, kdy pes dosáhl předepsaného hraničního věku pro třídu, je na rozhodnutí majitele psa, do které z možných dvou tříd psa přihlásí.

c) Rozdělení psů a fen do tříd dle věku (psi a feny se posuzují odděleně):

A třída: 3 měsíce a 22 dnů-6 měsíců

B třída: 6-9 měsíců

C třída: 9-12 měsíců

D třída: 12 - 18 měsíců

E třída: 18 - 24 měsíců

F třída: 2-3 roky

G třída: 3-6 let

H třída: nad 6 let

 

Hodnocení, tituly:

a) Hodnotí se pouze exteriérová kvalita jedince, za předpokladu, že lze psa bezproblémově předvést, je v odpovídající kondici a vykazuje pro plemeno typický projev. K drobným nedostatkům v handlingu se nepřihlíží.

b) Ocenění psa se provádí zadáním pořadí a slovním zdůvodněním rozhodčího. Posudky se nevystavují. Pes označený pořadím 1. může získat zároveň titul BEST IN CLASS (BIC). Pes označený pořadím 2. může získat zároveň titul Res.BIC.

c) Titul BIC bude zadán pouze jedinci vysoké kvality, který se velmi blíží ideálu, vyspělostí odpovídá věku své třídy nebo věku vyššímu, je předveden ve výborné kondici, jeho projev je sebejistý a současně je jeho ovladatelnost na dobré úrovni. Kvalita jedince musí významně převažovat nad jeho případnými, nepodstatnými nedostatky, jeho pohybová mechanika však musí být bez vad. Není-li takový pes přítomen v dané třídě, nebude titul BIC zadán. Bude-li ve třídě přítomno více takto kvalitních jedinců, bude zadán titul nejlepšímu z nich. Druhému takto kvalitnímu jedinci bude zadán titul Res.BIC.

d) Tituly BIC a Res.BIC je možno zadat i při minimálním počtu zvířat ve třídě.

e) Jedinec s titulem BIC postupuje do vyšší soutěže. Nenastoupí-li do ní, může ho v ní nahradit pes, který získal titul Res.BIC.

f) Koná-li se Best Exterior při LD, může být vypsána i tzv. Nultá třída, pro nejmladší štěňata, bez rozdílu pohlaví. Stanovuje se pořadí a mohou být zadány tituly Super baby a Res.Super baby. Tyto tituly neopravňují k postupu do vyšších soutěží a je možno je zadat i při minimálním počtu štěňat ve třídě. Startovné do Nulté třídy se neplatí.

 

Vyšší soutěže:

BEST MALE (BM) - o titul soutěží samci BIC

BEST FEMALE (BF) - o titul soutěží feny BIC

BEST DOG (BD) - o titul soutěží BM a BF

 

Ceny

První ve třídě obdrží medaili. Věcnou cenu obdrží jedinci s tituly BM, BF, BD. V určitých případech může být počet cen navýšen.

 

Posuzování

Po prohlídce chrupu psů a kontrole varlat samců vyzve rozhodčí jednotlivě psovody k individuální prezentaci psů, a to buď formou handlingových figur nebo předvedením tzv. "volné sestavy". Prohlídka chrupu i varlat může být nahrazena dokladem, který stvrzuje úspěšné absolvování kontroly chrupu (u samců i varlat), v rámci CCOC.

Pro konečné určení pořadí může rozhodčí požadovat současný pohyb několika psů v kruhu. Precizní provedení handlingu není požadováno.

Posuzování se mohou aktivně účastnit i čekatelé na funkci rozhodčího, nemohou však psy hodnotit.

 

Diskvalifikace

• Nelze posoudit pohyb.

• Jedinec s exteriérovými vadami, které jsou definovány jako vyřazující, dále jedinec plachý, flegmatický nebo nezvladatelný.

 

Přihlašování

V případě, že je Best Exterior součástí víceboje nebo národního přeboru, řídí se přihlašování pravidly pro tyto vrcholné akce. Je-li soutěž pořádána při LD, hlášení do soutěže probíhá na místě akce. K přihlášce psů v majetku nečlenů CCOC, jejichž rodokmen (PP) byl vystaven jinou organizací než CCOC, je nutno přiložit kopii rodokmenu.

Pozor! Před účastí je třeba prostudovat Info ke klubovým dnům, pravidla zde uvedená jsou pro účastníky závazná.

 

Startovné

Startovné se neplatí, koná-li se Best exterior v rámci vícebojů a národních přeborů. Pořádádá-li se Best Exterior při LD, je startovné pro tuto soutěž stanoveno (viz ceník).

 

Platné znění s obsahem změn, účinných od 11/2018© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio