Master, Grand Master of Exterior


Podmínky pro udělení titulu Master of Exterior (MsE.) a Grand Master of Exterior (GMsE.)

 

a) Pes/fena je kavkazským psem a je v majetku člena CCOC. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body psů platné po dobu 1 měsíce. Již získané tituly Master a Grand Master mají platnost trvalou.

b) Věková hranice psů pro splnění všech podmínek: dolní - neomezena, horní - 10 let.

c) Titul Master of Exterior získává bez dalších podmínek PES, který v jakémkoli časovém období (při splnění podmínek bodu b) docílil celkového počtu 200 bodů v hodnocení exteriéru dle níže uvedeného bodovacího schématu, bez ohledu na věkovou kategorii.

d) Titul Master of Exterior získává bez dalších podmínek FENA, která v jakémkoli časovém období (při splnění podmínek bodu b) docílila celkového počtu 160 bodů v hodnocení exteriéru dle níže uvedeného bodovacího schématu, bez ohledu na věkovou kategorii.

e) Po docílení 200 (160) bodů a získání titulu Master může pes/fena pokračovat v získávání dalších titulů Master. 2x získaný titul Master přináší titul Grand Master. Počet titulů Master a Grand Master není omezen.

f) Body budou přiznány za vítězství a přední umístění v klubových soutěžích exteriéru CCOC (Best Exterior) a na Shows CCOC.

g) Majitel jedince požádá vedoucího chovu nebo člena předsednictva CCOC, tímto úkolem pověřeného, o udělení titulu a splnění podmínek doloží potřebnými doklady.

h) Každému jedinci, který splnil podmínky pro získání titulu MsE. a GMsE. a o titul bylo majitelem zažádáno, bude titul přiznán.

ch) Titul zapisuje osoba pověřená předsednictvem na přání majitele do PP jedince. Následně se zapisuje i do rodokmenů potomků.

i) Za první získaný titul Master a za tituly Grand Master jsou předávány věcné ceny, vždy na jarní veřejné akci CCOC.

j) Tituly lze používat oficiálně a uvádět je před jménem psa.

 

BODY PRO ZÍSKÁNÍ TITULU MASTER OF EXTERIOR

 

1. Body ze soutěže BEST EXTERIOR CCOC

Body získané na jedné akci se sčítají.

 

Best in Class (BIC) 15

Res.BIC 10

Super baby, Res.Super baby 5

Best male (BM) 30

Best female (BF) 30

BEST DOG (BD) 50

 

 

2. Body ze SHOWS CCOC

Body získané na jedné akci se sčítají.

 

1. pořadí ve třídě 15

2. pořadí ve třídě 10

3. pořadí ve třídě 5

CW 15

Res.CW 10

BOP, BOT, BOOS 30

BIS 40

GP 50

CW CCOC 15

 

 

Psi, kteří získali tituly Master of Exterior a Grand Master of Exterior jsou uvedeni zde. Aktuální bodové hodnoty psů najdete zde. Jak se zapisují vrcholné tituly před jméno psa - zde.

 

Platné znění, s účinností od 2/2020.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio