Výkonnostní třídy psovodů

vypovídají o aktivitě, výkonnosti a zkušenostech psovodů. Udělují se od 1.6.2020.

 

Základní podmínky


a) Členství v CCOC.

b) Výkonnostní třídy nemusí být zadávány postupně. Při zadání vyšší třídy pozbývá platnost třída nižší, byla-li dříve přiznána.

c) Výkonnostní třída má platnost po dobu členství psovoda v CCOC.

d) Započítávají se všechny prověrky CCOC, tituly Master, Grand Master a tituly čekatelské (v disciplínách Performance a Obedience), dle požadavků jednotlivých výkonnostních tříd. Také zkoušky a vrcholné tituly jiných organizací, obsahují-li cviky poslušností a obranné nebo jsou-li uděleny za dlouhodobé výsledky v těchto cvicích (např. Šampion práce).

e) Veškeré prověrky/zkoušky a vrcholné tituly musí být docíleny s kavkazskými psy.

f) Nárok vzniká po písemné žádosti doručené předsednictvu CCOC. V případě zkoušek a titulů z jiných organizací se přikládá doklad o jejich absolvování.

g) Dosaženou výkonostní třídu psovoda dokládá odznak.

 

 

Kvalifikační podmínky
 
III. výkonnostní třída
Složených 8 prověrek/zkoušek. Z toho musí být alespoň 4 prověrkami CCOC a zároveň 2 prověrky/zkoušky musí být z disciplín Performance.
 
II. výkonnostní třída
- Složených 10 prověrek/zkoušek. Z toho musí být alespoň 5 prověrkami CCOC.

- Docílení 2 titulů cMs. CCOC, z nichž musí být alespoň 1 v disciplíně Performance a 1 v disciplíně Obedience.

- 1x umístění na 1.-3. pozici v "Psovod roku" CCOC. 
 
I. výkonnostní třída
- Složených 12 prověrek/zkoušek. Z toho musí být alespoň 6 prověrek CCOC.

- Docílení 1 titulu Master of Obedience CCOC a 1 titulu Master of Performance (nebo obdobného titulu jiné organizace). Minimálně jeden z těchto titulů musí být získaný v CCOC.

- 2x umístění na 1.-3. pozici v "Psovod roku" CCOC.

Mistrovská třída (MT)
- Složených 14 prověrek/zkoušek. Z toho musí být alespoň 7 prověrek CCOC.

- Docílení 1 titulu GrandMaster of Obedience CCOC a 1 titulu GrandMaster of Performance CCOC.

- 3x umístění na 1.-3. pozici v "Psovod roku" CCOC.

 

 

Jména psovodů, kteří výkonnostních tříd dosáhli, najdete zde.

 

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio