CCOC WORK-SPORT

 

CCOC WORK-SPORT je sportem, speciálně vyvinutým a určeným pro kavkazské pastevecké psy pracovních typů. Zohledňuje specifičnost psů, respektuje jejich povahové zvláštnosti i fyzické dispozice. Pozitivní formou usměrňuje tradiční svéráznost těchto psů, pomáhá navyšovat jejich ovladatelnost, potřebnou pro fungování v civilizované společnosti, a současně vypilovávat jejich obranářské schopnosti, využitelné v krizových reálných situacích. Zároveň upevňuje fyzickou kondici psa i psovoda a přináší radost oběma ze společného sportování. Pravidla všech současných soutěží a prověrek CCOC jsou vypracovaná výhradně výcvikáři CCOC a přizpůsobená tradičnímu charakteru kavkazských psů a potřebám jejich psovodů.

Disciplíny CCOC WORK-SPORTU

 

HISTORIE

CCOC navázal v červenci 2013 na původní tréninkové a soutěžní dny chovatelské stanice Lištička. Oblíbené tréninky tak začaly být, spolu s pracovními a sportovními soutěžemi, pořádány jako klubové akce CCOC, nadále pod dosavadním názvem "Liščí dny". A přibyly další, vyšší typy sportovních akcí. Autorkami prvních znění propozic jednotlivých disciplín CCOC WORK-SPORTU byly Eva Červená a Eva Kubínová.

 

Klubový výcvikový tým CCOC byl již v době vzniku CCOC vybaven rozsáhlými zkušenostmi a mnohaletou praxí ve výcviku kavkazských psů. Kavkazští pastevečtí psi pod vedením našich cvičitelů měli v té době za sebou řadu úspěchů. Mohli se pochlubit desítkami vítězství v pracovních soutěžích plemene, tituly Klubových pracovních šampionů KRaAOP, titulem Nejlepšího pracovního psa roku KRaAOP (r. 2012, kdy soutěž vznikla). Naši výcvikáři pokládali základ pracovním soutěžím plemene v rámci FCI, vypracovali výcvikovou metodiku a propozice, které dokázaly přetrvat mnoho let. 

 

SOUČASNOST

Kde cvičíme a co je nezbytné o akcích dále vědět, se dozvíte v Klubovém a výcvikovém řádu.

Na klubových dnech jsou psi vedeni (motivováni) ke spolupráci se svým psovodem za nejrůznějších situací, mohou zároveň soutěžit v jednotlivých disciplínách CCOC WORK-SPORTU, účastnit se prověrek ovladatelnosti, prověrek socializační připravenosti psů a pracovních prověrek. Figurování je zajištěno několika precizně vybranými figuranty.

Buďte ujištěni, že na našem cvičišti budete v té nejlepší odborně zdatné společnosti.

 

Trenéři: Mgr. Denisa Adamová, Eva Červená, Eva Kubínová, Zbyněk Lhoták, Petra Lhotáková, Ivo Masopust

Mgr. Denisa Adamová - trenér disciplín skupiny A Eva Červená - hlavní trenér, trenér disciplín skupin AOP Eva Kubínová - trenér disciplín skupin AOP Zbyněk Lhoták - trenér disciplín skupiny OP Petra Lhotáková - trenér disciplín skupiny A Ivo Masopust - trenér disciplín skupin AP

Figuranti: Tomáš Pellar, Jiří Petrus, Roman Šonský, Martin Beran, Jan Srb

Tomáš Pellar - klubový figurant Jiří Petrus - klubový figurant Roman Šonský - klubový figurant Martin Beran - figurant Jan Srb - figurant

 

TYPY KLUBOVÝCH AKCÍ

Uzavřené akce (přístupné členům CCOC a některé také hostům, pozvaným předsednictvem)

1.

Liščí dny (LD, dříve MLD)

Umožňují především nácvik poslušnosti/ovladatelnosti (ObedienceRecall, Handling, socializační trénink) a obran (Performance). Milovníky volnějších a zároveň rychlých disciplín zaujme Agility. Vše je vždy zodpovědně přizpůsobené schopnostem daného psa. Každý se účastní jen toho, co mu vyhovuje, co on a jeho pes potřebují nebo chtějí právě trénovat.
V disciplínách mohou psi soutěžit, o všech soutěžích se podrobněji dočtete na dalších stránkách této sekce. Převážná většina z nich je soutěžemi postupovými. Nejúspěšnější psi mohou dosáhnout na vrcholné klubové tituly Master a Grand Master, (dostupné v disciplínách Performance, Agility, Handling a Obedience), nejúspěšnější psovodi mohou usilovat o sportovní výkonnostní třídu.
Startovné je variabilní, v závislosti na smlouvě s jednotlivými figuranty. V popisu konkrétního LD (sekce Akce) je v časovém předstihu uvedeno jméno figuranta. V ceníku lze pak snadno dohledat startovné pro daný den.
 
2.

Liščí dny Extra (LD-E, dříve MLD-E)

jsou dny s náročnějšími obranami (práce v budovách, s více figuranty, v několika různorodých areálech apod.) a výraznějším socializačním tréninkem, zároveň s kompletním sportovním a soutěžním programem LD.

V případě, že probíhá výcvik nebo jeho část mimo tradiční cvičiště, je počet účastníků limitován. Je vyžadováno přihlášení předem, do data vypsané uzávěrky. Nebude-li početní kapacita účastníků naplněna, je možné přijmout přihlášku i po uzávěrce.

Variabilitě těchto dnů je přizpůsobena i proměnlivá výše startovného. Je uvedena s časovým předstihem a v přesné výši, a to v popisu konkrétního dne (sekce Akce).

3.

Extrémní tréninky (ExT)

jsou přístupny výhradně členům CCOC. Jde o polodenní nebo celodenní intenzivní tréninky, denní i noční, za náročných a různorodých podmínek. Počet účastníků je limitován. Tréninky se věnují zvláště extrémním obranám, náročné socializaci, terénním běhům. Termíny mohou být plánovány dlouhodobě i vypsány neočekávaně, náhle. Lze získat ocenění TOP Suverén, probíhá soutěž Recall. Na tyto tréninky je nutno se přihlásit předem, do data vypsané uzávěrky. V případech, kdy početní kapacita účastníků není naplněna, je možné přijmout přihlášku i po uzávěrce.

 

Nejste rozhodnuti, zda chcete trénovat obranu? Pak se podívejte sem.

Nejste rozhodnuti, zda chcete trénovat Agility? Pak se podívejte sem.

 

Vrcholové akce (veřejné)

1.

Víceboj CCOC

Víceboj CCOC je od roku 2014 jednou ze dvou vrcholných akcí roku. Je naplněn pracovními a sportovními soutěžemi. V  roce 2018 došlo ke změně obsahu víceboje, nadále sestává z disciplín Agility XL, Best Exterior, Obedience a Performance. V závěru dne probíhá klubový trénink obran, může se konat i Běh psovodů či jiný doprovodný závod.

2.

Národní přebor CCOC

Národní přebor CCOC je nově pořádán od roku 2018 jako další významná akce roku. Nahradil sportovní a pracovní soutěže, které v letech 2014-2017 doprovázely klubovou Show (výstavu). Také on je pořádán se Show v jednom dni. Po ukončení všech soutěží probíhá klubový trénink obran, může se konat i Běh psovodů či jiný doprovodný závod.

 

Celoroční a pětileté soutěže

Prestižní soutěž celoročního rozsahu je připravena zvlášť pro psy a pro feny, pro psovody i pro týmy (pes-psovod). Ukazuje a zúročuje výsledky práce lidí a psů za daný kalendářní rok. Vrcholem všech klubových soutěží je pak CCOC Cup - mapuje a následně oceňuje práci psovodů a psů za vypsané pětileté období.

 

Na fotografie a videa z výcviku se můžete podívat v Galerii a na FB.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio