Víceboj CCOC (Club Polyathlon)

 

Víceboj CCOC (Club Polyathlon) je jednou ze dvou vrcholných sportovních akcí roku. Je veřejnou akcí, s možností organizování na celém území ČR. Oceňuje nejlepší všestranné jedince a do značné míry ho lze považovat i za prověrku vytrvalosti psů.

Součástí víceboje je i soutěž o Nejlepší závodní tým (od roku 2018).

 

Víceboj je určen pro kavkazské psy (zároveň je možno, při konkrétním víceboji, vypsat doprovodný závod pro psy nekavkazích plemen, s podobnými pravidly). Po ukončení všech soutěží následuje trénink obran. Trénink je přístupný pouze účastníkům víceboje, členům CCOC a majitelům psů s rodokmenem CCOC.

 

Při příležitosti víceboje je umožněno chovatelům CCOC veřejně ocenit jednotlivé psy svého chovu.

 

Třídy víceboje:

Baby: 3 měsíce a 22 dnů-6 měsíců

Puppy: 6-12 měsíců

Junior: 12-18 měsíců

Open: 18 měsíců-6 let

Veteran: nad 6 let

Ve všech věkových třídách soutěží společně psi a feny. Titul získává nejlepší jedinec.

 

Pořadí disciplín je pevně stanoveno:

1. Best Exterior

2. Obedience

3. Agility XL

4. Performance

 

Náplň jednotlivých disciplín:

1. BEST EXTERIOR

Na soutěžící jsou kladeny požadavky dle propozic soutěže Best exterior.

2. OBEDIENCE

Na soutěžící jsou kladeny požadavky dle propozic soutěže Obedience.

3. AGILITY XL - pravidla jsou zde.

4. PERFORMANCE

Na soutěžící jsou kladeny požadavky dle propozic soutěže Performance, výběr tříd je však omezen, a to takto:

Baby - pouze v rámci věkové třídy B

Puppy - pouze v rámci věkové třídy P

Junior - volitelné mezi výkonnostními třídami N-2, N-4

Open - volitelné mezi výkonnostními třídami N-2, N-4, O-3, O-4

Veteran - volitelné mezi výkonnostními třídami N-2, N-4, O-3, O-4

Psi s titulem Master of Performance CCOC (nebo obdobného vrcholného titulu jiné organizace) a psi s pracovními prověrkami CCOC (nebo zkouškami jiných organizací, jejichž součástí jsou obranné disciplíny vyžadující zákusy) mohou soutěžit pouze ve výkonnostních třídách O-3 a O-4.

 

Bodové hodnocení v jednotlivých disciplínách:

1. Soutěž Best Exterior, Agility XL (pro všechny třídy)

1. místo: 20 bodů

2. místo: 15 bodů

3. místo: 10 bodů

každý další soutěžící, nebyl-li diskvalifikován: 5 bodů

diskvalifikace v disciplíně: 0 bodů

2. Obedience

I. cena: 20 bodů

II. cena: 15 bodů

III. cena: 10 bodů

nesplnil: 0 bodů

diskvalifikace v diciplíně: 0 bodů

3. Soutěž Performance

a) pro třídy: Baby, Puppy, Junior (zvolena výkonnostní třída N-2), Open (zvolena výkonnostní třída N-2, N-4), Veteran (zvolena výkonnostní třída N-2, N-4)

1. místo: 20 bodů

2. místo: 15 bodů

3. místo: 10 bodů

každý další soutěžící, nebyl-li diskvalifikován: 5 bodů

diskvalifikace v diciplíně: 0 bodů

b) pro třídy: Junior (zvolena výkonnostní třída N-4), Open (zvolena výkonnostní třída O-3, O-4), Veteran (zvolena výkonnostní třída O-3, O-4)

1. místo: 30 bodů

2. místo: 25 bodů

3. místo: 20 bodů

každý další soutěžící, nebyl-li diskvalifikován: 5 bodů

diskvalifikace v disciplíně: 0 bodů

Ve třídách B, P, N-2, N-4 soutěží psi a feny společně, ve výkonnostních třídách O-3 a O-4 odděleně. 

 

Další pravidla:

• V jednotlivých třídách disciplín Agility XL, Performance a Obedience může být zadáno pořadí prvním třem jedincům.

• Soutěž Best Exterior podléhá zvláštním pravidlům.

• Udělení pořadí není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon. V případě stejně hodnotného výkonu podaného dvěma nebo více jedinci v jedné disciplíně, rozhoduje o vítězství a pořadí:

u Performance: los

u Obedience:

1. vyšší počet bodů ve druhé sérii cviků "sedni, lehni, vstaň"

2. vyšší počet bodů v první sérii cviků "sedni, lehni, vstaň"

3. los

u Agility XL:

1. vyšší počet bodů za překážky

2. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

3. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

• Udělit pořadí v jednotlivých disciplínách a třídách je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

• Každý pes musí soutěžit minimálně ve dvou disciplínách.

• Psi diskvalifikování v jednotlivých disciplínách mohou startovat v diciplínách dalších. Diskvalifikace se řídí pravidly, uvedenými v propozicích jednotlivých soutěžních disciplín. 

• Bodové hodnoty získané v jednotlivých disciplínách víceboje se sčítají. Vítězové věkových tříd víceboje získávají tituly TOP BABY CCOC, TOP PUPPY CCOC, TOP JUNIOR CCOC, TOP OPEN class CCOC, TOP VETERAN CCOC. Minimální počet bodů pro získání titulu TOP je 35. Tituly TOP mohou získat psi bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC. V případě shodného počtu bodů dvou nebo více jedinců rozhoduje o vítězství:

      1. vyšší počet bodů v disciplíně Performance

      2. vyšší počet bodů v disciplíně Obedience

3. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

4. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

• TOP jedinec s největším počtem získaných bodů, který zároveň absolvoval Performanci ve výkonnostní třídě a získal zde pořadí, a jehož majitel je členem CCOC, získává navíc titul TOP DOG CCOC. V případě shodného počtu bodů dvou nebo více takových TOP jedinců rozhoduje los.

• Víceboj posuzuje jeden oprávněný rozhodčí nebo skupina rozhodčích.

• Úspěšní psi získávají současně body do soutěží Pes roku a Fena roku, Psovod roku, dle pravidel těchto soutěží.

• Pořadí získaná v rámci jednotlivých disciplín se započítávají čekatelům titulu Master a Grand Master ve vyšší bodové hodnotě, než je obvyklé u měsíčních soutěží (od roku 2018). Hodnoty jsou navýšeny na 27 bodů (Vítěz), 20 bodů (2. místo), 14 bodů (3. místo).

• Těsně po ukončení víceboje mohou být ojediněle pořádány i další, samostatné sportovní soutěže (např. Běh psovodů), vždy v plném rozsahu pravidel dané soutěže.

 

Přihlašování na víceboj

probíhá ve vypsaném termínu jedné uzávěrky. Po uzávěrce již není možno psy dohlašovat, není-li stanovena pro konkrétní víceboj výjimka. Přihlásit psa je možno prostřednictvím klubového e-mailu (s uvedením všech obvyklých údajů) nebo osobně na tréninku (u pověřeného člena předsednictva).

Psovod může v případě potřeby, v čase od přihlášení do zahájení akce, provést změnu přihlášeného psa za jiného psa ve svém majetku.

Přijetí přihlášek je potvrzeno nejpozději 10 dní před akcí. Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez oznámení důvodu. V případě nepřijetí přihlášky pořadatel oznámí tuto skutečnost e-mailem přihlašujícímu, a to nejpozději 10 dnů před akcí a současně mu vrátí uhrazené startovné.

Pozor! Před účastí je třeba prostudovat Klubový a výcvikový řád, pravidla zde uvedená jsou pro účastníky závazná.

 

Startovné

Poplatek uhradí soutěžící v plné částce do dne uzávěrky přihlášek, a to převodem na účet klubu nebo v hotovosti na některém z tréninků (ceník, číslo účtu).

 

Ceny

Ve všech třídách jednotlivých disciplín získává jedinec s 1. pořadím medaili. U Obedience získává medaili nejúspěšnější pes, dosáhl-li alespoň minimálního počtu bodů, potřebného pro získání III. ceny.

Věcnou cenu získávají psi s tituly: TOP BABY CCOC, TOP PUPPY CCOC, TOP JUNIOR CCOC, TOP OPEN class CCOC, TOP VETERAN CCOC, TOP DOG CCOC, Best male, Best female, Best dog a tři nejúspěšnější závodníci Nejlepšího závodního týmu. Počet cen může být navýšen.

 

Platné znění, s účinností od 7. víceboje (2020).

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio