Národní přebor (National championships)

 

Národní přebor CCOC (National championships of CCOC) se pořádá současně se Show. Navazuje na tradici organizování doprovodných sportovních soutěží při Shows CCOC, s konáním jednou ročně. První národní přebor proběhl v roce 2018.

Národní přebor CCOC (dále NP) je veřejnou a významnou sportovní akcí roku, s možností organizování na celém území ČR. Oceňuje úzce specializované i všestranné jedince a je určen pro kavkazské psy (zároveň je možno, při konkrétním NP, vypsat doprovodný závod pro psy nekavkazích plemen, s podobnými pravidly).


Disciplíny NP a jejich náplň:

1. AGILITY XL - propozice

2. OBEDIENCE - propozice

3. PERFORMANCE - Soutěžit lze ve třídách B, P, N-2, N-4, O-3, O-4. V ostatních bodech platí plně propozice Performance. Psi s titulem Master of Performance CCOC (nebo obdobného vrcholného titulu jiné organizace) a psi s Pracovními prověrkami CCOC (nebo zkouškami jiných organizací, jejichž součástí jsou obranné disciplíny vyžadující zákusy) mohou soutěžit pouze ve výkonnostních třídách O-3 a O-4.

Součástí NP je soutěž o Nejlepší závodní tým - propozice.

 

Další pravidla:

• Hlásit lze psy do libovolného počtu disciplín (1-3), bodové hodnoty z jednotlivých soutěží se načítají pouze v rámci závodních týmů.

• V jednotlivých třídách Agility XL, v kategoriích Performance a v Obedienci může být zadáno pořadí prvním třem jedincům.

• Udělení pořadí není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon. V případě stejně hodnotného výkonu podaného dvěma nebo více jedinci v jedné disciplíně, rozhoduje o vítězství a pořadí:

u Performance: los

u Agility XL:

1. vyšší počet bodů za překážky

2. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

3. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

u Obedience:

     1. vyšší počet bodů ve druhé sérii cviků "sedni, lehni, vstaň"

     2. vyšší počet bodů v první sérii cviků "sedni, lehni, vstaň"

     3. los

• Udělit pořadí a titul v jednotlivých disciplínách a třídách je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

• Je-li pes přihlášený do více disciplín diskvalifikováný v jedné disciplíně, může bez omezení startovat v disciplínách dalších. Diskvalifikace se řídí pravidly, uvedenými  v propozicích jednotlivých soutěžních disciplín.

• NP posuzuje jeden oprávněný rozhodčí nebo skupina rozhodčích.

• Úspěšní psi získávají současně body do soutěží Pes roku a Fena roku, Psovod roku, dle pravidel těchto soutěží.

• Pořadí získaná v rámci jednotlivých disciplín se započítávají čekatelům titulu Master a Grand Master ve vyšší bodové hodnotě, než je obvyklé u MLD. Hodnoty jsou navýšeny na 27 bodů (Přeborník republiky), 20 bodů (2. místo), 14 bodů (3 místo).

 

Po ukončení přeboru následuje klubový trénink obran, přístupný účastníkům NP a Show, členům CCOC a majitelům psů s PP CCOC. Dále mohou být vypsány i další, do NP nezapočítatelné sportovní soutěže (např. Běh psovodů), vždy v plném rozsahu pravidel dané soutěže.

 

Přihlašování

probíhá ve vypsaném termínu jedné uzávěrky. Po uzávěrce již není možno psy dohlašovat, není-li stanovena pro konkrétní NP výjimka.

Přihlásit psa je možno prostřednictvím klubového e-mailu (s uvedením všech obvyklých údajů), osobně na tréninku (u pověřeného člena předsednictva) nebo lze psa přihlásit on-line. Přihlášky on-line jsou zveřejněny přibližně 2 měsíce před NP a jsou společné s přihláškou na Show. Psovod může v případě potřeby, v čase od odeslání přihlášky do zahájení akce, provést změnu přihlášeného psa za jiného psa ve svém majetku.

Přijetí přihlášek je potvrzeno nejpozději 10 dní před akcí. Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez oznámení důvodu. V případě nepřijetí přihlášky pořadatel oznámí tuto skutečnost e-mailem přihlašujícímu, a to nejpozději 10 dnů před akcí a současně mu vrátí uhrazené startovné.

 

Pozor! Před účastí je třeba prostudovat Klubový a výcvikový řád, pravidla zde uvedená jsou pro účastníky závazná.

 

Startovné

Poplatek uhradí soutěžící v plné částce do dne uzávěrky přihlášek, a to převodem na účet klubu nebo v hotovosti na některém z tréninků (ceník, číslo účtu).

 

Ceny, tituly

Vítěz v jednotlivých třídách a kategoriích disciplín Agility XL a Performance získává titul Přeborník ČR. U Obedience získává nejúspěšnější pes titul Přeborník ČR a pořadí pouze tehdy, dosáhl-li alespoň minimálního počtu bodů, potřebného pro udělení III. ceny.

Přeborník ČR získává věcnou cenu. Další dva psi s pořadím získávají medaile. Kokardu získávají tři nejúspěšnější závodníci Nejlepšího závodního týmu. Počet věcných cen může být navýšen.

 

Platné znění, s účinností od Národního přeboru 2020.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio