Soutěž Performance

Performance (soutěž v obraně) je pravidelnou soutěží LD a součástí Víceboje a Národního přeboru.

Soutěžní Performance je určena výhradně pro kavkazské psy, výjimkou může být Doprovodný závod, určený pro psy jiných plemen, konaný při Národním přeboru a Víceboji.

 

 

Kategorie YOUNGEST, s věkovými třídami Baby, Puppy, Junior

3 věkové třídy pro štěňata a nejmladší psy. Psi a feny soutěží společně.

 

PERFORMANCE Baby (Performance B)

Pro štěňata do 6 měsíců věku. Hodnotí se chování štěněte u psovoda nebo na úvazu (volitelné psovodem) při náznacích útoku figuranta. Požaduje se pozorné a sebevědomé chování. Psa je možno povzbuzovat i jakkoli pozitivně motivovat.

 

PERFORMANCE Puppy (Performance P)

Pro štěňata ve věku 6-12 měsíců. Posuzuje se projev aktivní obrany u psovoda nebo na úvazu (volitelné psovodem) při náznacích útoku figuranta. Požaduje se aktivní obranná reakce. Psa je možno povzbuzovat i jakkoli pozitivně motivovat.

Pozn.: Pro práci mimo pevné úvazové stanoviště musí mít štěně složenou prověrku PSP-1.

 

PERFORMANCE Junior (Performance J)

Pro výrazně psychicky vyspělá štěňata a velmi mladé psy, v rozmezí 6-18 měsíců věku. Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium (případně předmětů psu svěřených), proti útočníkovi.

Pes je uvázán na vlastním úvazu. Těsně před zahájením soutěže odchází psovod na pokyn rozhodčího od psa nebo u psa zůstává. Ze vzdálenosti minimálně 10 m podniká figurant, vyzbrojený obuškem, na psa přímý útok. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

Psovodem volitelné:

• výběr stanoviště (s přihlédnutím k možnostem pořadatele)

• délka doby úvazu psa na stanovišti (s přihlédnutím k možnostem pořadatele)

• vzdálenost psovoda od psa při útoku figurantem, viditelnost psovoda pro psa

• používání povelů psovodem

• předmět u psa

• přítomnost nebo absence akustických projevů figuranta před a při útoku

 

 

Kategorie NOVICE, s výkonnostními třídami 1-4

Bez věkového omezení, psi a feny soutěží společně. Doporučeno pro mladé a nepříliš zkušené psy.

Nemohou startovat psi s titulem Master of Performance CCOC (nebo obdobného vrcholného titulu jiné organizace) a psi s pracovními prověrkami CCOC (nebo zkouškami jiných organizací, jejichž součástí jsou obranné disciplíny vyžadující zákusy).

 

Performance NOVICE 1 (Performance N-1)

Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází do vzdálenosti minimálně 20 m (směr odchodu není určen), může však zůstat pro psa viditelný a smí ho ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět. Figurant probíhá kolem psa ve vzdálenosti 10 m a následně provádí na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem, nepoužívá však akustických projevů k zastrašení psa. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa a celkový styl jeho práce.

 

Performance NOVICE 2 (Performance N-2)

Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází do vzdálenosti minimálně 20 m (směr odchodu není určen), může zůstat pro psa viditelným, nesmí ho však ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět. Ze vzdálenosti 10 m podniká figurant na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem a snaží se psa křikem zastrašit. Nedochází k fyzickému střetu se psem. Hodnotí se razance protiútoku psa a celkový styl jeho práce.

 

Performance NOVICE 3 (Performance N-3)

Ochrana psovoda v prostředí venkovní restaurace: Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází na prostranství, ve kterém je imitována poklidná zábava. Psovod hovoří s účastníky, zůstává stát nebo usedá na židli (volitelné psovodem). Figurant není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Po 1 minutě začíná docházet k slovnímu útoku figuranta na psovoda, figurant opouští svou původní pozici a schyluje se k napadení psovoda. Společnost setrvává v poklidné zábavě. Psovod vyzývá figuranta ke klidu a odchází do prostoru dosahu psa, současně může stále s figurantem komunikovat. Rovněž může manipulovat s úvazem psa a může ho ovlivňovat povely. Vzápětí podniká figurant, vyzbrojený obuškem, na psovoda velmi razantní a hlasitě výrazný útok. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa a celkový styl jeho práce.

 

Performance NOVICE 4 (Performance N-4)

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, proti skupině útočníků: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele.

Těsně před zahájením soutěže odchází psovod na pokyn rozhodčího od psa (zůstává pro psa viditelným, vzdálenost ani směr odchodu nejsou určeny) nebo u psa zůstává (volitelné psovodem). Psa lze jakkoli ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět.

Ze vzdálenosti 30 m přichází skupina hlučících a gestikulujících šesti osob, směřujících ke psu. Když se přiblíží na 15 m, skupinka se zastavuje, současně se vyčleňují ze skupiny 3 osoby, s křikem, gestikulací a s pohybovou razancí vybíhají proti psu. Bez předchozího zpomalení se náhle zastavují ve vzdálenosti 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen. Jeden figurant s křikem, s výraznou razancí a s náznaky úderu pokračuje v útoku na psa. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa a celkový styl jeho práce.

 


Kategorie OPEN, s výkonnostními třídami 1-9

Přístupno od 18. měsíce věku. Doporučeno pro pokročilé a zkušené obranáře.

 

Performance Open 1 (Performance O-1)

Psi a feny soutěží společně.

Pes (opatřený náhubkem) je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele.

Těsně před zahájením soutěže odchází psovod na pokyn rozhodčího do úkrytu, vzdáleného minimálně 20 m (nesmí být pro psa viditelným a nesmí ho ovlivňovat povely), na místě určeném rozhodčím ponechává u psa předmět. Ze vzdálenosti 10 m přichází klidným krokem osoba, směřující ke psu. Zastavuje se tak daleko, aby nemohlo dojít k přímému fyzickému kontaktu. Přívětivě hovoří na psa a nabízí mu pamlsek, ve snaze odlákat psa od předmětu. Po 1 minutě provede osoba pokus o odebrání předmětu. Pes musí nekompromisně střežit předmět a nenechat se osobou ovlivnit.

Osoba odchází a když je vzdálena od psa 20 m, připojuje se k ní skupina 4 dalších osob, vybavená 2 židlemi, a všichni směřují zpět ke psu. Když se přiblíží na 10 m, skupina se zastavuje, jedna z osob usedá na židli. S druhou židlí vybíhá současně ze skupiny figurant a naznačuje, s výrazným křikem, útok židlí na psa. Nesmí dojít ke skutečnému ohrožení psa a nedochází ani k fyzickému střetu psa s figurantem. Pes má ihned provést razantní zákrok, v rámci ochrany svého stanoviště a svěřeného předmětu.

 

Performance Open 2 (Performance O-2)

Dělí se na třídu psů a fen.

Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází do rozhodčím určeného úkrytu ve vzdálenosti minimálně 20 m (nesmí být pro psa viditelným a nesmí ho ovlivňovat povely). U psa může být ponechán předmět. Do skupiny čtyř lidí, vzdálené od psa 20 m, se začlení figurant, a následně všichni vychází směrem ke psu. Ze vzdálenosti 5 m od psa podniká figurant na psa razantní a hlasitě výrazný útok, s náznaky úderu obuškem, a umožňuje psovi zákus. Hodnotí se razance zákroku psa.

 

Performance Open 3 (Performance O-3)

Dělí se na třídu psů a fen.

1. Přepadení z úkrytu: Psovod se pohybuje, spolu se psem na vodítku a bez náhubku, po předem určené trase. Za pohybu je napaden figurantem, který nečekaně vybíhá z úkrytu a razantně zaútočí na dvojici. Figurant používá křiku a náznaků úderů obuškem k zastrašení psa. Hodnotí se tvrdost a nekompromisnost zákroku psa. Jakékoli povely jsou povoleny.

2. Likvidace výtržnosti v restauraci: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku vstupuje do objektu nebo na prostranství, ve kterém je imitována poklidná zábava. Psovod hovoří s účastníky, zůstává stát nebo usedá na židli (dle vlastní úvahy). Po 1 minutě začíná docházet k výtržnostem. Figurant v ringovém obleku není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Psovod vyzývá zúčastněné osoby ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, hází po dvojici (psovod-pes) lehké předměty - plastové lahve, papírové krabice, textilní části oděvu. Po krátké době podnikne figurant, vyzbrojený obuškem a dalším lehkým předmětem, na psovoda velmi razantní a hlasitě výrazný útok. Pes má psovoda okamžitě a tvrdě bránit. Psovod drží psa po celou dobu na vodítku, může ho ovlivňovat libovolnými povely.

Pozn.: Lehký předmět, kterým figurant útočí na psa, může volit rozhodčí pro každou akci jiný, pro všechny psy v daný den však musí být shodný. Performance O-3 je přístupná pouze psům se složenou prověrkou ovladatelnosti PO-1.

 

Performance Open 4 (Performance O-4)

Dělí se na třídu psů a fen.

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium proti skupině útočníků: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele.

Těsně před zahájením soutěže odchází psovod na pokyn rozhodčího do vzdálenosti minimálně 30 m od psa (směr odchodu není určen), smí zůstat pro psa viditelným. Po odchodu psovoda nelze psa dále ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět.

Ze vzdálenosti 30 m přichází skupina hlučících a gestikulujících šesti osob (včetně figuranta, opatřeného ringovým oblekem), směřujících ke psu. Když se přiblíží na 15 m, skupinka se zastavuje, současně se vyčleňují ze skupiny tři osoby (včetně figuranta), vybavené obušky či jinými podobnými předměty, a s křikem a s pohybovou razancí vybíhají proti psu. Bez předchozího zpomalení se dvě z osob náhle zastavují ve vzdálenosti 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen. Figurant (s křikem, s výraznou razancí a s náznaky úderu) pokračuje v útoku na psa až do samého střetu. Pes má ihned provést razantní zákrok, v rámci ochrany svého stanoviště. Psovod se vrací ke psu na pokyn rozhodčího. Reakce psa na útočící osoby nesmí být výrazně nejistá.

 

Performance Open 5 (Performance O-5)

Dělí se na třídu psů a fen.

Ochrana psovoda v prostředí venkovní restaurace: Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází na prostranství, ve kterém je imitována poklidná zábava. Psovod se vmísí mezi účastníky, hovoří s nimi a usedá na židli. Figurant není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Po 5 minutách začíná docházet ke slovnímu útoku celé skupiny na psovoda, skupina osob včetně figuranta opouští (za nadměrného hluku) svou původní pozici. Schyluje se k hromadnému napadení psovoda. Psovod vyzývá všechny zúčastněné osoby ke klidu, odchází do prostoru dosahu psa, současně může stále se skupinou a figurantem komunikovat. Rovněž může manipulovat s úvazem psa, nesmí však psa ovlivňovat povely. Skupina se pomalým tempem přibližuje až do vzdálenosti 2 m od dosahu psa, který musí být předem vyměřen, a figurant s křikem, s výraznou razancí a náznaky úderu obuškem pokračuje v útoku - až do střetu se psem. Pes má provést okamžitý a razantní zákrok v rámci ochrany psovoda.

 

Performance Open 6 (Performance O-6)

Dělí se na třídu psů a fen.

 

Zadržení na vzdálenost, za účelem ochrany druhého člena hlídky (ČH), případně dopadení unikajícího pachatele

Složení hlídky: dvě osoby (psovod, ČH), pes

Výchozí pozice: Psovod se psem se nachází v rozhodčím stanoveném prostoru, figurant v úkrytu vzdáleném 20 m, ČH viditelně ve vzdálenosti 50 m.

Na pokyn rozhodčího vychází ČH směrem ke psovodovi se psem, míjí úkryt figuranta. Ve shodný okamžik provádí figurant nehlučné přepadení, dochází k fyzickému střetu s ČH a k oboustannému zápasu, v němž figurant získává převahu, sráží ČH k zemi, ani poté nepolevuje v útoku. Psovod vyzývá figuranta ke klidu, ten příkaz nerespektuje a psovod vypouští psa k zadržení. Pes musí, za účelem ochrany ČT, provést razantní a nekompromisní zákrok. Figurant aktivně bojuje se psem až do příchodu psovoda, který za psem vybíhá bezprostředně po jeho vypuštění.

Psovod může žádat rozhodčího o povolení cvik ztížit, a to formou překážek na trati běhu psa, zvuky a jinými prvky, které mohou působit na psa před zákrokem nebo během zákroku. Psovod smí rovněž vznést přání provést cvik ve variantě, kdy figurant po dokonaném činu před psem uniká, přičemž může na útěku odhazovat předměty (ČH setrvává na místě napadení do doby ukončení zákroku). V případech vyžádaného a schváleného ztížení cviku startuje konkrétní pes až po psech, provádějících standardní výkon. Vyžádané ztížení nemá žádný vliv na posouzení cviku a nepřináší žádné zvýhodnění.

Pozn.: Performance O-6 je přístupná pouze psům se složenou prověrkou ovladatelnosti PO-1.

 

 

Performance Open 7 (Performance O-7)

Dělí se na třídu psů a fen.

Pro každý soutěžní den je jedním z rozhodčích posuzujících tuto kategorii připraveno několik cviků, s požadavkem zákusů, jejichž obsah je detailně popsán na skrytých kartách. Každý ze cviků musí být odlišný a jejich náplň se nesmí shodovat s obsahem žádné jiné výkonnostní třídy Performance. Psovodi cvik losují dle obecných pravidel pro losování. Cviky se obměňují, jejich náplň je variabilní a předem pro všechny soutěžící neznámá.

Pozn.: Performance O-7 je přístupná pouze psům s titulem Master of Performance (CCOC).

 

 

Performance Open 8 (Performance O-8)

Dělí se na třídu psů a fen.

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, proti útočníkovi: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele.

Těsně před zahájením soutěže odchází psovod na pokyn rozhodčího od psa (směr, vzdálenost a viditelnost psovoda dle jeho volby) nebo u psa zůstává. Psovod smí psa dále ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět. Ze vzdálenosti 10 m podniká figurant na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem a snaží se psa křikem zastrašit. Pes má ihned reagovat a provést razantní zákrok. Psovod se vrací ke psu na pokyn rozhodčího. 

 

Performance Open 9 (Performance O-9)

Dělí se na třídu psů a fen.

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, proti pozvolna vnikající osobě: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele.

Na pokyn rozhodčího dává psovod psu povel ke střežení a odchází do úkrytu ve vzdálenosti minimálně 20 m (nesmí zůstat pro psa viditelným a nesmí ho ovlivňovat povely.). U psa ponechává předmět.

Ze vzdálenosti 20 m se ke psu pomalým, plynulým krokem přibližuje figurant, pokouší se vniknout do psem střeženého prostoru.

Varianty losovatelné jednotlivými soutěžícími nebo určené rozhodčím. Rozhodne-li o variantě rozhodčí, musí být shodná pro všechny psy v daný den:

a) Figurant se přibližuje klidně a tiše, nesnaží se jakkoli upoutávat na sebe pozornost.

b) Figurant se snaží odlákat psa od jeho úkolu nabízenou potravou, vlídně na něj hovoří, oslovuje ho jménem.

Pes má, ihned po vniknutí figuranta do střeženého prostoru, provést zákus. Psovod se vrací ke psu na pokyn rozhodčího. Hodnotí se razance zákroku v prostoru stanoviště a celkový styl práce.

 

Další pravidla Performance soutěží

• Hlášení do soutěže probíhá u LD na místě akce, u víceboje a národního přeboru do data vypsané uzávěrky.

• V jeden den může konkrétní pes závodit pouze v jedné kategorii a třídě soutěže.

• V jednotlivých třídách může být zadán titul Vítěz (v případě NP Přeborník republiky) a pořadí dalším dvěma závodníkům. Udělení titulů není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon, s výbornou razancí v protiútoku.

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

• Psi do 1 roku mohou startovat pouze se souhlasem trenéra pro Performanci. Psi starší 1,5 roku se mohou účastnit soutěže v jakékoli výkonnostní třídě dle rozhodnutí psovoda, splňují-li požadovaná specifika pro konkrétní soutěž. Méně zkušeným psovodům se však důrazně doporučuje předem konzultace s trenéry Performance, přítomnými na akci.

• Pes, který získal vítězný titul v Performanci, vyhovuje svými kvalitami požadavkům na splnění Prověrky pracovních vloh a bude mu na žádost majitele přiznáno její splnění. Neplatí pro kategorii Youngest.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: U soutěží v rámci LD získává vítěz bodové ohodnocení 20 bodů, druhý v pořadí 15 bodů, třetí 10 bodů. U soutěží v rámci víceboje a národního přeboru jsou hodnoty navýšeny na 27 bodů (Vítěz-Přeborník republiky), 20 bodů (2. místo), 14 bodů (3. místo) (navýšeno od roku 2018). Obdržené body se sčítají a slouží především k získání titulu Master of Performance, zaznamenané jsou zde.

• Je-li to možné, soutěž posuzuje vícečlenná komise rozhodčích Performance. Oprávněnost posuzovat Performanci mají rovněž certifikovaní kluboví figuranti. Hodnotí-li výkony více rozhodčích a dojde-li k rovnosti hlasů, náleží konečný verdikt hlavnímu rozhodčímu. V případě tak shodně kvalitních výkonů psů, že nelze vydat objektivní verdikt, je využit k určení pořadí los.

• Figuranti jsou vybaveni nejčastěji ringovým oblekem. U některých soutěží (a v určitých případech) je možno použít vhodný typ ochranného rukávu, manžetu, masku/helmu.

• Práce figuranta při obraně: Pohyby figuranta musí být přirozené. Musí dbát o bezpečnost svoji a o bezpečný zákrok pro psa.

• Psovod, figurant i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny ředitele akce a pořadatele.

 

Diskvalifikace

• Pes nepředvede při útoku figuranta požadovanou, výraznou aktivně obrannou reakci (Novice, Open), aktivně obrannou reakci (Youngest Puppy, Junior) nebo projevuje nejistotu či nezájem o figuranta (Youngest Baby).

• Pes se nechá zlákat pamlskem nabízeným cizí osobou, a to tak, že se chce pamlsku zmocnit nebo nestřeží předmět/y (O-1, O-4, O-7, O-9).

• Pes projevuje výraznou nejistotu (ústup) při přibližování osoby (O-9) nebo skupiny osob (N-4, O-4, O-5, O-7).

 

Platné znění, s účinností od 6/2020. Autorkou prvního znění propozic (2013) byla Eva Červená.

Fotografie z Performance naleznete zde, videa zde.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio