Soutěž Performance

 diplom pro vítěze soutěže Performance 

 

Performance (soutěž v obraně) je dlouholetou a pravidelnou soutěží MLD a součástí víceboje, od roku 2018 je i součástí národního přeboru. V roce 2017 doprovázela Show. Od 2. poloviny roku 2018 platí pro soutěž nové názvy kategorií a tříd.

Soutěžní Performance je určena výhradně pro kavkazské psy.

 

 

Kategorie YOUNGEST, s věkovými třídami Baby, Puppy

Dvě věkové třídy pro štěňata, psi a feny soutěží společně.

Posuzuje se projev aktivní obrany u psovoda nebo na úvazu-střeženém stanovišti (volitelné psovodem). Psa je možno povzbuzovat i jakkoli pozitivně motivovat.

 

PERFORMANCE Baby (Performance B)

Pro štěňata do 6ti měsíců věku.

 

PERFORMANCE Puppy (Performance P)

Pro štěňata od 6ti měsíců do 1 roku věku.

 

 

Kategorie NOVICE, s výkonnostními třídami 1-4

Bez věkového omezení, psi a feny soutěží společně. Doporučeno pro mladé a nepříliš zkušené psy. Nemohou startovat psi s titulem Master of Performance CCOC nebo nositelé pobdobného vrcholného titulu jiné organizace.

 

Performance NOVICE 1 (Performance N-1)

Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází do vzdálenosti minimálně 20 m, může však zůstat pro psa viditelný a může ho ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět. Figurant probíhá kolem psa ve vzdálenosti minimálně 10 m a následně provádí na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem, nepoužívá však akustických projevů k zastrašení psa. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

 

Performance NOVICE 2 (Performance N-2)

Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází do vzdálenosti minimálně 20 m, může zůstat pro psa viditelným, nesmí ho však ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět. Ze vzdálenosti minimálně 10 m podniká figurant na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem a snaží se psa křikem zastrašit. Nedochází k fyzickému střetu se psem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

 

Performance NOVICE 3 (Performance N-3)

Ochrana psovoda v prostředí venkovní restaurace: Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází na prostranství, ve kterém je imitována poklidná zábava. Psovod hovoří s účastníky, zůstává stát nebo usedá na židli (volitelné psovodem). Figurant není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Po 1 minutě začíná docházet k slovnímu útoku figuranta na psovoda, figurant opouští svou původní pozici a schyluje se k napadení psovoda. Společnost setrvává v poklidné zábavě. Psovod vyzývá figuranta ke klidu a odchází do prostoru dosahu psa, současně může stále s figurantem komunikovat. Rovněž může manipulovat s úvazem psa a může ho ovlivňovat povely. Vzápětí podnikne figurant, vyzbrojený obuškem, na psovoda velmi razantní útok. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

 

Performance NOVICE 4 (Performance N-4)

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, a předmětů psu svěřených, proti skupině útočníků: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele.

Těsně před zahájením soutěže odchází psovod na pokyn rozhodčího od psa (zůstává pro psa viditelným, vzdálenost není limitována) nebo u psa zůstává (volitelné psovodem). Psa lze jakkoli ovlivňovat povely. U psa může být, na libovolném místě, ponechán předmět.

Ze vzdálenosti minimálně 30 m přichází skupina hlučících a gestikulujících šesti osob, směřujících ke psu. Když se přiblíží na 15 m, skupinka se zastavuje, současně se vyčleňují ze skupiny 3 lidé, s křikem, gestikulací a s pohybovou razancí vybíhají proti psu. Bez předchozího zpomalení se náhle zastavují ve vzdálenosti 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen. Jeden figurant s křikem, s výraznou razancí a s náznaky úderu pokračuje v útoku na psa. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

 


Kategorie OPEN, s výkonnostními třídami 1-5

Bez věkového omezení. Doporučeno pro pokročilé a zkušené obranáře.

 

Performance Open 1 (Performance O-1)

Psi a feny soutěží společně.

Psovod uváže psa v náhubku na určeném stanovišti a odchází do úkrytu (nesmí být pro psa viditelným a nesmí ho ovlivňovat povely) ve vzdálenosti minimálně 20 m. U psa ponechává na rozhodčím určeném místě předmět. Ze vzdálenosti minimálně 10 m přichází klidně osoba směřující ke psu. Zastavuje se tak daleko, aby nemohlo dojít k přímému fyzickému kontaktu. Přívětivě hovoří na psa a nabízí mu pamlsek, ve snaze odlákat psa od předmětu. Po 1 minutě provede osoba pokus o odebrání předmětu. Pes musí nekompromisně střežit předmět a nenechat se osobou ovlivnit. Osoba odchází a když je vzdálena od psa 20 m, připojuje se k ní skupina 4 lidí, vybavená 2 židlemi, a všichni směřují opět ke psu. Když se přiblíží na 10 m, skupinka se zastavuje, jedna z osob usedá na židli. S druhou židlí současně vybíhá ze skupinky figurant a s křikem naznačuje útok židlí na psa. Nesmí dojít ke skutečnému ohrožení psa a nedochází ani k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

 

Performance Open 2 (Performance O-2)

Dělí se na třídu psů a fen.

Psovod uváže psa na určeném stanovišti a ponechá u něho předmět. Poté odchází do úkrytu ve vzdálenosti minimálně 20 m (nesmí být pro psa viditelným a nesmí ho ovlivňovat povely).
Do skupiny čtyř lidí, vzdálené od psa 20 m, se začlení figurant, a následně všichni vychází směrem ke psu. Ze vzdálenosti 5 m od psa podniká figurant na psa razantní útok s náznaky úderu obuškem a umožňuje psovi zákus. Hodnotí se razance zákusu a celkový styl práce psa.

 

Performance Open 3 (Performance O-3)

Dělí se na třídu psů a fen.

1. Přepadení z úkrytu: Psovod se pohybuje, spolu se psem na vodítku a bez náhubku, po předem určené trase. Za pohybu je napaden figurantem, který nečekaně vybíhá z úkrytu a razantně zaútočí na dvojici. Figurant používá křiku a náznaků úderů obuškem k zastrašení psa. Hodnotí se tvrdost a nekompromisnost zákroku psa. Jakékoli povely jsou povoleny.

2. Likvidace výtržnosti v restauraci: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku vstupuje do objektu nebo na prostranství, ve kterém je imitována poklidná zábava. Psovod hovoří s účastníky, zůstává stát nebo usedá na židli (dle vlastního výběru). Po 1 minutě začíná docházet k výtržnostem. Figurant v ringovém obleku není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Psovod vyzývá zúčastněné osoby ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, hází po dvojici (psovod-pes) lehké předměty - plastové lahve, papírové krabice, textilní části oděvu. Po krátké době podnikne figurant, vyzbrojený obuškem a dalším lehkým předmětem, na psovoda velmi razantní útok. Pes má psovoda okamžitě a tvrdě bránit. Psovod drží psa po celou dobu na vodítku, může ho ovlivňovat libovolnými povely.

Poznámka: Lehký předmět, kterým figurant útočí na psa, může volit rozhodčí pro každou akci jiný, pro všechny psy v daný den však musí být shodný.

 

Performance Open 4 (Performance O-4)

Dělí se na třídu psů a fen.

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, a předmětů psu svěřených, proti skupině útočníků: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele.

Těsně před zahájením soutěže odchází psovod na pokyn pořadatele do vzdálenosti minimálně 30 m od psa (směr dle výběru psovoda), smí zůstat pro psa viditelným. Po odchodu psovoda nelze psa dále ovlivňovat povely. U psa musí být, na libovolném místě, ponechán předmět.

Ze vzdálenosti minimálně 30 m přichází skupina hlučících a gestikulujících šesti osob (včetně figuranta, opatřeného ringovým oblekem), směřujících ke psu. Když se přiblíží na 15 m, skupinka se zastavuje, současně se vyčleňují ze skupiny tři lidé (včetně figuranta), vybavení obušky či jinými podobnými předměty, a s křikem a s pohybovou razancí vybíhají proti psu. Bez předchozího zpomalení se dvě z osob náhle zastavují ve vzdálenosti 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen. Figurant (s křikem, s výraznou razancí a s náznaky úderu) pokračuje v útoku na psa až do samého střetu. Pes má ihned provést razantní zákus v rámci ochrany svého stanoviště a svěřených předmětů. Psovod se vrací ke psu na pokyn rozhodčího. Reakce psa na útočící osoby nesmí být výrazně nejistá.

 

Performance Open 5 (Performance O-5)

Dělí se na třídu psů a fen.

Ochrana psovoda v prostředí venkovní restaurace: Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází na prostranství, ve kterém je imitována poklidná zábava. Psovod se vmísí mezi účastníky, hovoří s nimi a usedá na židli. Figurant v ringovém obleku není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Po 5ti minutách začíná docházet k slovnímu útoku celé skupiny na psovoda, skupina osob včetně figuranta opouští za nadměrného hluku svou původní pozici, schyluje se k hromadnému napadení psovoda. Psovod vyzývá všechny zúčastněné osoby ke klidu, odchází do prostoru dosahu psa, současně může stále se skupinou a figurantem komunikovat. Rovněž může manipulovat s úvazem psa, nesmí ho však ovlivňovat povely. Skupina se pomalým tempem přibližuje až do vzdálenosti 2 m od dosahu psa, který musí být předem vyměřen, a figurant s křikem, s výraznou razancí a náznaky úderu obuškem pokračuje v útoku, až do střetu se psem. Pes má provést okamžitý a razantní zákus v rámci ochrany psovoda.

 

 

Další pravidla Performance soutěží

• Hlášení do soutěže probíhá u MLD na místě akce, u víceboje a národního přeboru do data vypsané uzávěrky.

• V jeden den může konkrétní pes závodit pouze v jedné kategorii a třídě soutěže.

• V jednotlivých třídách může být zadán titul Vítěz (v případě NP Přeborník republiky) a pořadí dalším dvěma závodníkům. Udělení titulů není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon, s výbornou razancí v protiútoku. Vítěz obdrží kokardu, medaili nebo věcnou cenu (dle druhu akce).

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

• Psi do 1 roku mohou startovat pouze se souhlasem trenéra pro Performanci. Psi starší 1 roku se mohou účastnit soutěže v jakékoli výkonnostní třídě dle rozhodnutí psovoda, bez omezení. Méně zkušeným psovodům se však důrazně doporučuje předem konzultace s trenéry Performance, přítomnými na akci.

• Pes, který získal vítězný titul v Performanci, vyhovuje svými kvalitami požadavkům na splnění Prověrky pracovních vloh a bude mu na žádost majitele přiznáno její splnění. Neplatí pro kategorii Youngest.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: U soutěží v rámci MLD získává vítěz bodové ohodnocení 20 bodů, druhý v pořadí 15 bodů, třetí 10 bodů. U soutěží v rámci víceboje a národního přeboru jsou hodnoty navýšeny na 27 bodů (Vítěz-Přeborník republiky), 20 bodů (2. místo), 14 bodů (3. místo) (navýšeno od roku 2018). Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, zveřejněné jsou zde. Obdržené body se sčítají a slouží především k získání titulu Master of Performance.

• Je-li to možné, soutěž posuzuje vícečlenná komise rozhodčích Performance. Oprávněnost posuzovat Performanci mají rovněž certifikovaní kluboví figuranti. Hodnotí-li výkony více rozhodčích a dojde-li k rovnosti hlasů, náleží konečný verdikt hlavnímu rozhodčímu. V případě tak shodně kvalitních výkonů psů, že nelze vydat objektivní verdikt, je využit k určení pořadí los.

• Figuranti jsou pro soutěže, v kterých psi koušou, vybaveni ringovým oblekem. Rukáv je nepřípustný.

• Psovod, figurant i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny ředitele akce a pořadatele.

 

Diskvalifikace

• Pes neprojeví při útoku figuranta výraznou aktivně obrannou reakci (kategorie Novice, Open) nebo aktivně obrannou reakci (kategorie Youngest).

• Pes se nechá zlákat pamlskem nabízeným cizí osobou, a to tak, že se chce pamlsku zmocnit nebo nestřeží předmět/y (O-1, O-4).

• Pes projevuje výraznou nejistotu (ústup) při přibližování skupiny osob (N-4, O-4, O-5).

 

Platné propozice. Změny názvů kategorií a tříd od 10.7.2018. Autorkou prvního znění propozic byla Eva Červená.

Ocenění "Nejlepší obranář dne" bylo zrušeno k 1/2016 a nahrazeno Cenou rozhodčích.

Fotografie z Performance naleznete zde, videa zde.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio