Soutěž Obedience

diplom pro vítěze soutěže Obedience

 

Obedience

je soutěž ve zcela základní ovladatelnosti psa. Kvalitní výsledky ukazují na ochotu psa přizpůsobit se ve výraznější míře přání a vůli psovoda a zároveň se ukázněně chovat v běžném životě civilizovaného prostředí.

Obedience je pravidelnou součástí Malých Liščích dní, od roku 2016 se koná také při vícebojích, jako samostatná doprovodná soutěž. Může být také doprovodnou soutěží při Shows.

Obedience je určena výhradně kavkazským psům.

 

Psovod se psem provádí veškeré cviky na povel rozhodčího. Výchozí poloha je před rozhodčím. Hodnotí se styl, rychlost a přesnost provedení cviků, ochota a zájem psa, vystupování psovoda.

1. Sedni, lehni, vstaň - první série (v pořadí dle pokynů rozhodčího)

Provádí se na vodítku u nohy psovoda nebo před psovodem Všechny 3 polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa. 0 - 10 bodů

2. Ovladatelnost na vodítku

Provádí se obraty na místě i za pohybu, v různém pohybovém rytmu, dle pokynů rozhodčího. Základní postoj psovoda se psem – pes sedí nebo stojí u levé nohy psovoda. 0 - 10 bodů

3. Sedni, lehni, vstaň - druhá série (v pořadí dle pokynů rozhodčího)

Provádí se na vodítku u nohy psovoda nebo před psovodem. Všechny 3 polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa. 0 - 10 bodů

4. Handlingová figura T. 0 - 10 bodů


Zadávání cen:

• 1. cena

První cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 37- 40 bodů.

Nejlepší z nich dostává kokardu.

• 2. cena

Druhou cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 33- 36 bodů.

Nedosáhne-li žádný pes 1. ceny, získává kokardu nejlepší pes z 2. ceny.

• 3. cena

Třetí cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 26- 32 bodů.

V 3. ceně není nárok na kokardu.

 

Další pravidla soutěže Obedience:

• Zadat ceny je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

• Během celého předvedení je povolena motivace pamlsky.

• V případě rovnosti bodů rozhoduje:

a) je preferován pes, cvičící bez průběžného odměňování

b) los

• Povely: Jsou povoleny povely hlasové, posunkové či vzájemná kombinace obou. Povely je možno volit libovolné, vyjma hrubých výrazů.

• Výstroj psa: Není povolen ostnatý obojek, ohlávka (nebo jakákoli protitahací pomůcka). Pes může být opatřen náhubkem.

• Diskvalifikace: hrubé chování psovoda ke psu, závažné chyby psovoda, pes psovoda nerespektuje

• Účast v soutěži není limitována věkem psa/feny.

• Hlášení do soutěží probíhá na místě akce.

• Pouze pro členy CCOC platí dále: Všichni psi v 1. ceně získávají 20 bodů, psi v 2. ceně 15 bodů, psi v 3. ceně 10 bodů. Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, zveřejněné jsou ZDE. Obdržené body se sčítají a slouží k získání titulu Master.

• Soutěž posuzuje oprávněný rozhodčí.

 

Diskvalifikace:

• Výrazná neukázněnost psa, nezvladatelnost.

 

Platné znění. Autorkou znění prvních propozic Obedience byla Eva Kubínová.

Fotografie z Obedience naleznete ZDE.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio