Soutěž Obedience

diplom pro vítěze soutěže Obedience

 

Obedience

je soutěž ve zcela základní ovladatelnosti psa. Kvalitní výsledky ukazují na ochotu psa přizpůsobit se přání a vůli psovoda a na schopnost ukázněně se chovat v běžném životě civilizovaného prostředí.

Obedience je pravidelnou součástí Malých Liščích dní. Od roku 2016 se konala při vícebojích jako samostatná doprovodná soutěž a po dva roky rovněž doprovázela Shows. Od roku 2018 je součástí víceboje a národního přeboru.

 

Psovod se psem provádí veškeré cviky na povel rozhodčího. Výchozí poloha je před rozhodčím. Hodnotí se styl, rychlost a přesnost provedení cviků, ochota a zájem psa, vystupování psovoda.

 

1. Sedni, lehni, vstaň - první série (v pořadí dle pokynů rozhodčího)

Provádí se na vodítku u nohy psovoda nebo před psovodem. Všechny 3 polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa. 0 - 10 bodů

 

2. Ovladatelnost na vodítku

Provádí se obraty na místě i za pohybu, v různém pohybovém rytmu, dle pokynů rozhodčího. Základní postoj psovoda se psem – pes sedí nebo stojí u levé nohy psovoda. 0 - 10 bodů

 

3. Sedni, lehni, vstaň - druhá série (v pořadí dle pokynů rozhodčího)

Provádí se na vodítku u nohy psovoda nebo před psovodem. Všechny 3 polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa. 0 - 10 bodů

 

4. Handlingová figura T. 0 - 10 bodů


Zadávání cen:

• I. cena

První cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 37-40 bodů.

Nejlepší z nich dostane kokardu (medaili).

• II. cena

Druhou cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 33-36 bodů.

Nedosáhne-li žádný pes I. ceny, dostane kokardu (medaili) nejlepší pes z II. ceny.

• III. cena

Třetí cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 28-32 bodů.

 

Další pravidla:

• Hlášení do soutěže probíhá u MLD na místě akce, u víceboje a národního přeboru do data vypsané uzávěrky.

• Zadat ceny je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC. Soutěží-li "nekavkazský" pes, dělí se o získané místo s následně umístěným kavkazským psem.

• Umístění je zadáno tehdy, docílí-li pes alespoň minimálního bodového limitu, potřebného pro udělení III. ceny.

• Během celého předvedení je povolena motivace pamlsky.

• V případě rovnosti bodů rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ve druhé sérii cviků "sedni, lehni, vstaň"

2) vyšší počet bodů v první sérii cviků "sedni, lehni, vstaň"

3) los

• Povely: Jsou povoleny povely hlasové, posunkové či vzájemná kombinace obou. Povely je možno volit libovolné, vyjma hrubých výrazů.

• Výstroj psa: Není povolen ostnatý obojek, ohlávka (nebo jakákoli protitahací pomůcka). Pes může být opatřen náhubkem.

• Účast v soutěži není limitována věkem psa/feny.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: U soutěží v rámci MLD všichni v I. ceně získávají 20 bodů, v II. ceně 15 bodů, v III. ceně 10 bodů. U soutěží v rámci víceboje a národního přeboru se získává 27 bodů za nejvyšší počet bodů (Vítěz/Přeborník republiky), 20 bodů za 2. místo, 14 bodů za 3. místo (změna od roku 2018). Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, zveřejněné jsou zde. Obdržené body se sčítají a slouží především k získání titulu Master of Obedience.

• Soutěž posuzuje oprávněný rozhodčí.

 

Diskvalifikace:

• Výrazná neukázněnost psa, nezvladatelnost.

 

Platné znění s obsahem změn, účinných od 11/2018

Autorkou znění prvních propozic Obedience byla Eva Kubínová.

Fotografie z Obedience naleznete zde.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio