Kritéria posuzování cviků

 

Hlavní kritéria pro posuzování poslušnostních cviků a překonávání překážek

Ztrátové body


a) Drobné chyby (ztráta 1-2 bodů)

Ve svém souhrnu a v součtu s hrubými chybami mohou také způsobit nesplnění cviku. Drobné chyby způsobuje nepřesnost v provedení cviku, opožděná reakce psa, opakovaný povel, neochotné provedení cviku, ne zcela správné chování psovoda apod. U skokových překážek významný, těžký dotyk.

 

b) Hrubé chyby (ztráta 3-5 bodů)

Nedokončení cviku, nesplnění jednoho cviku v sérii poloh, setrvale napnuté vodítko. Seskok z kladiny ve druhé polovině lávky a seskok v sestupu.

 

c) Nesplnění (ztráta plného počtu bodů)

Ke ztrátě celé bodové hodnoty dochází buď okamžitě neprovedením jednoduchého cviku nebo souhrnem drobných a hrubých chyb v případě cviků složitých nebo v sérii poloh, kdy dílčí bodové ztráty naplní nebo překročí bodový rozsah cviku. Více než 3 vydané povely pro jeden cvik. Seskok z kladiny na náběhu a v první polovině lávky. Seskok z "lavičky" v prvních dvou třetinách její délky. Překonání schodů pouze jednosměrně.

 

Pozn.: U atypických překážek musí být, s přihlédnutím k jejich charakteru, snaha o podobné hodnocení jako u podobných překážek typizovaných.

 

Během posuzování všech cviků zohledňuje rozhodčí rovněž vztah psovoda a psa.

 

Shváleno předsednictvem CCOC.

Podrobně o jednotlivých soutěžích a prověrkách, v nichž jsou přítomny poslušnostní cviky a/nebo překážky: ObedienceRecall, Prověrky ovladatelnosti (PZO, PO-1), Prověrka socializační připravenosti (PSP-1), Prověrka schopností štěněte (PSS), Agility OC, Agility XL

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio