Pes roku

je soutěž pro kavkazské psy, jejichž majitelé jsou členy CCOC.

 

• Vypsána je zvlášť kategorie pro psy, zvlášť pro feny.

• Započítávány jsou body získané za tituly, umístění a hodnocení z akcí CCOC (soutěže, prověrky, Show)

• Soutěž je vyhlášena vždy pro příslušný kalendářní rok.

• Pro první ročník (2013) byly započítávány rovněž bodové hodnoty, získané na původních nezavislých Liščích dnech, vyjma bodů za účast, dle odstavce d).

• Vítěz každého ročníku bude vyhlášen vždy nejpozději do 15.1. následujícího roku. Získává věcnou cenu.

• Psem roku/ Fenou roku se stává jedinec, který nasbíral v daném roce nejvíce bodů, a to sečtením všech bodových hodnot, udělených za výsledky, tituly a umístění na všech akcích CCOC (soutěžích, prověrkách, Shows)

• Průběžné výsledky naleznete zde.

• Při shodném nejvyšším počtu bodů dvou nebo více jedinců se stává Psem/ Fenou roku ten, který získal vyšší počet bodů:
a) v soutěžích Performance
b) v soutěžích Agility
c) v exteriérových soutěžích

 

Bodové hodnocení, které získává pes/ fena za tituly (ceny, prověrky):

a) 20 bodů

• vítěz (získaný v jakékoli sportovní nebo pracovní soutěži)

• 1. cena v Obedienci

• absolvování pracovní prověrky a prověrky ovladatelnosti  s hodnocením "výborně"

• BOP, BOT, BIS, BOOS (získané na Show)

• BM, BF (získané na Best Exterior)

• TOP Baby, TOP Puppy, TOP Junior, TOP Open class, TOP Veteran, TOP Dog CCOC (získané na Víceboji)

b) 15 bodů:

• pořadí 2., získané v jakékoli sportovní nebo pracovní soutěži

• 2. cena v Obedienci

• absolvování pracovní prověrky a prověrky ovladatelnosti s hodnocením "velmi dobře"

• CW a Res.CW (získané na Show)

• BIC (získaný na Best Exterior)

c) 10 bodů:

• pořadí 3. (získané v jakékoli sportovní nebo pracovní soutěži)

• 3. cena v Obedienci

• absolvování pracovní prověrky a prověrky ovladatelnosti s hodnocením "dobře"

• pořadí 1., 2. a 3. (získané na Show a v Best Exterior)

• 3 nejlepší psi Nejlepšího závodního týmu

d) 5 bodů:

• za účast v jakékoli sportovní, pracovní nebo exteriérové soutěži, pokud nebyl pes diskvalifikován (neposouzen) a pokud nezískal tituly nebo pořadí (cenu) 1., 2., 3.

 

U exteriérových soutěží se udělují body jen za nejvyšší získané ohodnocení.

 

Psy, kteří již tituly získali, najdete zde.

 

Upozornění: Od roku 2018 dojde ke změně-navýšení bodových hodnot! U sportovních a pracovních soutěží v rámci Víceboje a Národního přeboru se získá v každé kategorii (třídě) disciplíny 27 bodů za nejvyšší počet bodů (Vítěz-Přeborník republiky), 20 bodů za 2. místo, 14 bodů za 3. místo.



© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio