Zelená karta

 

Člen, který má zájem o účast se svým psem (psy) na sportovní, pracovní nebo výstavní soutěži nebo na zkoušce, kterou pořádá jiná organizace, žádá s dostatečným předstihem o souhlas předsednictvo.

Povolení k účasti se vydává na každou jednotlivou soutěž, závod, zkoušku, výstavu a pro konkrétního psa.
Povolení se vydá vždy, nebrání-li tomu zjevné důvody, především nepřipravenost psa nebo tehdy, kdy nelze připravenost psa posoudit, a dále porušování stanov a řádů ze strany psovoda.

Účastí na soutěžní akci jiného klubu člen a pes automaticky reprezentují CCOC. Hlavně a především však může dojít, v případě nedostatečné připravenosti psa, ke zvratu ve výkonu psa, který pak musí být mnohdy náročně napravován. Opatření tak především chrání psy méně zkušených psovodů.

Psovod, který je dlouhodoběji a pravidelně aktivní v rámci CCOC, zároveň vykazuje odbornou způsobilost v takovém rozsahu, že je schopen objektivně posoudit připravenost svého psa/psů pro zamýšlenou soutěž nebo zkoušku, a neporušuje členské povinnosti, může požádat o přidělení Zelené karty na dobu neurčitou.

Zelená karta na dobu neurčitou opravňuje držitele volně, dle jeho vlastního zodpovědného uvážení, k účasti na výše zmíněných akcích, bez předchozího souhlasu předsednictva. Karta může být rozhodnutím předsednictva držiteli ve zdůvodnitelných případech odejmuta.

 

Vydaná povolení naleznete zde, sankce jsou vypsány zde.

Platnost od 1.1.2017© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio