Vrcholné tituly před jménem psa

 

Zde vypsané vrcholné tituly CCOC se mohou oficiálně psát před jméno psa, který jich docílil, a to ve formě zkratek:

 

MsP. - Master of Performance

MsA. - Master of Agility

MsO. - Master of Obedience

MsH. - Master od Handling

MsE. - Master of Exterior

GMsP. - Grand Master of Performance

GMsA. - Grand Master of Agility

GMsO. - Grand Master of Obedience

GMsH. - Grand Master of Handling

GMsE. - Grand Master of Exterior

cMsP. - čekatelství titulu Master of Performance

cMsA. - čekatelství titulu Master of Agility

cMsO. - čekatelství titulu Master of Obedience

TBP. - TOP Breeding-Exterior (chovatelský titul)

TBE. - TOP Breeding-Performance (chovatelský titul)

 

Další pravidla pro zápis titulu před jméno psa:

• Má-li pes více vrcholných titulů, chovatelské tituly (TBE.,TBP) stojí první před jménem.

• Titul čekatelský se nepíše, pokud pes později získal titul mistrovský ve shodné disciplíně. 

• Pokud pes získal již druhý titul Master ve stejné disciplíně, zápis před jménem se nemění.

Příklad: MsA. XXXXX (Pes XXXXX je nositelem jednoho nebo dvou titulů Master of Agility)

• Pokud pes získal tři tituly Master ve stejné disciplíně (a tím zároveň titul Grand Master), vypadá zápis před jménem takto: GMsA. XXXXX 

• Pokud pes získal titul Master (Grand Master) ve třech nebo více disciplínách, nepíší se před jméno jednotlivé získané tituly, ale použije se zkratky "MultiMs.", "MultiGMs."

Příklad: MultiMs. XXXXX (Pes XXXXX je nositelem titulu Master of Performance, Master of Agility, Master of Obedience)

• Pokud pes získal více různorodých vrcholných titulů, tituly se zapisují v pořadí: titul rozsáhlejší, titul vyšší, titul pro plemeno významnější.

Příklad: MultiMs.GMsP.cMsO. XXXXX (Pes XXXXX je nositelem alespoň tří titulů Master v odlišných disciplínách, současně nositelem titulu Grand Master of Performance a zároveň čekatelského titulu v disciplíně Obedience.

 Příklad: MsP.MsH. XXXXX (Pes XXXXX je nositelem dvou titulů Master v odlišných disciplínách, z nichž titul pracovní je významnější než titul sportovní.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio