Vrcholné tituly před jménem psa

 

Zde vypsané vrcholné tituly CCOC se mohou oficiálně psát před jméno psa, který jich docílil, a to ve formě zkratek:

 

Tituly mistrovské:

MsP. - Master of Performance

MsA. - Master of Agility

MsO. - Master of Obedience

MsH. - Master od Handling

MsE. - Master of Exterior

GMsP. - Grand Master of Performance

GMsA. - Grand Master of Agility

GMsO. - Grand Master of Obedience

GMsH. - Grand Master of Handling

GMsE. - Grand Master of Exterior

seznam psů s titulem Master a Grand Master

 

Tituly čekatelské:

cMs. - čekatelství titulu Master v jedné nebo ve více disciplínách (Agility, Obedience, Handling, Performance)

seznam psů s titulem čekatelským

 

Tituly chovatelské:

TBE. - TOP Breeding-Performance

TBP. - TOP Breeding-Exterior

seznam psů s titulem chovatelským

 

Pravidla pro zápis titulu před jméno psa:

• Má-li pes více vrcholných titulů, chovatelské tituly (TBE.,TBP.) stojí vždy první před jménem.

• Titul čekatelský se nepíše, pokud pes později získal titul mistrovský ve shodné disciplíně nebo používá již zkratku MultiMs. (MultiGMs.).

• Pokud pes získal již druhý titul Master ve stejné disciplíně, zápis před jménem se nemění.

Příklad: MsA. XXXXX (Pes XXXXX je nositelem jednoho nebo dvou titulů Master of Agility)

• Pokud pes získal tři tituly Master ve stejné disciplíně (a tím zároveň titul Grand Master), vypadá zápis před jménem takto: GMsA. XXXXX 

• Pokud pes získal titul Master (Grand Master) ve třech nebo více disciplínách, nepíší se před jméno jednotlivé získané tituly, ale použije se zkratky MultiMs., MultiGMs. (Multi Master, Multi Grand Master).

Příklad: MultiMs. XXXXX (Pes XXXXX je nositelem titulu Master of Performance, Master of Agility, Master of Obedience)

Pokud má pes oprávnění používat před jménem zkratky MultiGMs. (Multi Grand Master), další tituly se již před jméno nezapisují (vyjma titulů chovatelských TBE., TBP.).

• Pokud pes získal více různorodých vrcholných titulů (a je dosud bez nároku na používání zkratky MultiGMs.), použije se pro zápis pořadí: multi, titul vyšší, titul pro plemeno významnější.

Příklad: MultiMs.GMsP. XXXXX (Pes XXXXX je nositelem alespoň tří titulů Master v odlišných disciplínách, současně nositelem titulu Grand Master of Performance.)

Příklad: MsP.MsH.cMs. XXXXX (Pes XXXXX je nositelem dvou titulů Master v odlišných disciplínách, z nichž titul pracovní je významnější než titul sportovní. Navíc je nositelem jednoho nebo více titulů čekatelských, získaných v dalších disciplínách.)

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio