Soutěž Agility

 diplom pro vítěze soutěže Agility

Agility je soutěž v běhu na čas a v jednosměrném překonávání překážek. Kvalitní výsledky dokladují celkově bezproblémovou pohyblivost psa, která je základní podmínkou nejen pro práci strážního a obranného psa, a současně ochotu přizpůsobit se minimálně v základní míře přání a vůli psovoda.

Agility je pravidelnou soutěží Liščích dnů. Vyšší obtížností se vyznačuje Agility XL.

 

Věkové třídy:

Baby: až 6 měsíců

Junior: 6-18 měsíců

Open/ Ladies: 18 měsíců-6 let věku psa nebo feny, psovodem je žena

Open/ Gentlemen: 18 měsíců-6 let věku psa nebo feny, psovodem je muž

Veteran: nad 6 let

 

Kategorie:

Agility/ Running (běh) - přístupná pro všechny věkové třídy

Agility/ Obstacle course (překážková dráha) - přístupná pro třídu Open

 

Ve všech kategoriích a věkových třídách soutěží společně psi a feny.

 

Věkové koeficienty pro přepočet výkonu psovodů (pro třídy Junior, Open/ Gentlemen, Open/ Ladies, Veteran):

až 15 let - 0,93

15-18 let - 0,96

18-35 let - 1

35-40 let - 0,97

40-45 let - 0,94

45-50 let - 0,91

50-55 let - 0,88

55-60 let - 0,85

60-65 let - 0,82

65-70 let - 0,79

70-75 let - 0,75

nad 75 let - 0,71

 

AGILITY/ RUNNING (BĚH)

zkratka pro zápis: Agility R

Délka tratě:

Baby, Veteran - cca 50 m (25 m, otočka, 25 m)

Junior, Open/ Ladies, Open/ Gentlemen - cca 80 m (40 m, otočka, 40 m)

V extrémních podmínkách (velmi teplé počasí, hluboký sníh, kluzký povrch) může být trať přiměřeně zkrácena.

Psovod se psem na vodítku se pohybuje po vytyčené trase, a to klusem nebo cvalem. Časy docílené v běhu jsou přepočteny věkovým koeficientem psovoda a je stanoveno pořadí.

Psu, spadajícímu věkově do třídy Veteran, může být na výslovné přání majitele povolen start ve třídě Open, pouze však za předpokladu, že je daná třída v konkrétní den již otevřena.

 

AGILITY/ OBSTACLE COURSE (PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA)

zkratka pro zápis: Agility OC

Délka tratě:

Open/ Ladies, Open/ Gentlemen - cca 80 m, součástí tratě jsou překážky

V extrémních podmínkách (velmi teplé počasí, hluboký sníh, kluzký povrch) může být trať přiměřeně zkrácena.

Psovod se psem na vodítku se pohybuje po vytyčené trase, a to klusem nebo cvalem, za pohybu pes zdolává překážky. Před každou soutěží vybere rozhodčí typy překážek, určí místo startu a cíle. Směr a pořadí překonání překážek je ponecháno na rozhodnutí psovoda. Je na zvážení psovoda, kolik z určených překážek se psem absolvuje (nad stanovené minimum). Překážky může překonávat pouze pes nebo zároveň oba z dvojice (pes-psovod). Za správné překonání každé jednotlivé překážky získává pes maximálně 10 bodů (bodovou ztrátu představují např. seskoky z kladiny a lávky). Odmítá-li pes zdolat určitou překážku, jsou povoleny další 2 pokusy, aniž by však bylo zastaveno měření času. 

Časy docílené v běhu jsou přepočteny věkovým koeficientem psovoda a dále převedeny na body takto:

vítěz běhu: 30 bodů

každý další o 5 bodů méně, až do minusových hodnot

Body za překonání překážek se připočítávají k bodům dosaženým v běhu.

 

Další pravidla Agility soutěží:

• Hlášení do soutěže probíhá na místě akce.

• Pes/fena třídy Open může v jeden den soutěžit v obou kategoriích.

• Maximální povolená délka vodítka je 130 cm (včetně karabiny).

• V jednotlivých kategoriích a třídách může být zadán titul Vítěz a pořadí dalším dvěma závodníkům. Udělení titulů není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon. Vítěz obdrží kokardu.

• V případě stejně hodnotného výkonu, podaného dvěma nebo více jedinci, rozhoduje o vítězství a pořadí:

1. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

2. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC. Soutěží-li "nekavkazský" pes, dělí se o získané místo s následně umístěným kavkazským psem.

• Jakákoli pozitivní motivace je povolena ve všech třídách.

• Při nároku na změnu věkového koeficientu psovoda je potřeba tuto skutečnost nahlásit pořadateli nejpozději před započetím běhu, jinak bude použit dosavadní koeficient.

• Dojde-li k selhání měřícího zařízení, má psovod se psem možnost absolvovat trať opakovaně.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Vítěz získává bodové ohodnocení 20 bodů, druhý v pořadí 15 bodů, třetí 10 bodů. Obdržené body se sčítají a slouží především k získání titulu Master a Grand Master of Agility, zaznamenané jsou zde.

• Pro účely získání titulů Master a Grand Master of Agility bude psu, který se v jeden den umístil na započitatelných místech (1., 2., 3.) současně v obou kategoriích (běh a překážková dráha), započteno 75% celkově získaných bodů. Pro účely celoročních soutěží Pes roku, Fena roku, Psovod roku se započítává 100% získaných bodů.

 

Diskvalifikace:

• Pár, který se po trati soustavně nepohybuje klusem nebo cvalem.

Výjimky:

a) Bezprostřední okolí překážky.

b) Třída Baby, kde jsou povoleny na trati odpočinkové pauzy dle potřeby štěňat - měření času však probíhá nepřetržitě.

c) Pády.

• Zkrácení trati.

• V kategorii Obstacle course nepřekoná pes stanovený minimální počet překážek.

• Pes je psovodem násilně nucen k pohybu či k překonání překážky.

• Pes je veden na vodítku delším než je jeho maximální povolená délka nebo část trati absolvuje neupoután na vodítku.

 

Platné znění. Autorkou prvního znění propozic Agility byla Eva Červená.

Fotografie z Agility naleznete zde.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio