Master, Grand Master of Agility

Podmínky pro udělení titulu Master of Agility (MsA.) a Grand Master of Agility (GMsA.)

 

a) Pes/fena je kavkazským psem a je v majetku člena CCOC. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body psů platné po dobu 1 měsíce. Již získané tituly Master a Grand Master mají platnost trvalou.

b) Věková hranice psů pro splnění všech podmínek: dolní - neomezena, horní - 10 let.

c) Body stanovené pro první titul Master of Agility musí být získány minimálně ve dvou sezónách (kalendářních letech) (platí od 1.1.2016).

d) Titul Master of Agility získává bez dalších podmínek PES, který docílil celkového počtu 200 bodů v jednotlivých soutěžích Agility a Agility XL (bez ohledu na věkovou třídu) a současně vyhověl požadavkům bodů b) a c). Započítatelné body lze získat i za titul Šampioni v běhu. Současně musí pes nejméně ve třech startech splnit časový limit pro 80 m trať, určený pro dané období, nebo nejméně ve třech posledních startech absolvovat kompletní sestavu předepsaných překážek, s plným bodovým hodnocením.

e) Titul Master of Agility získává bez dalších podmínek FENA, která docílila celkového počtu 160 bodů v jednotlivých soutěžích Agility a Agility XL (bez ohledu na věkovou třídu) a současně vyhověla požadavkům bodů b) a c). Započítatelné body lze získat i za titul Šampioni v běhu. Současně musí fena nejméně ve třech startech splnit časový limit pro 80 m trať, určený pro dané období, nebo nejméně ve třech posledních startech absolvovat kompletní sestavu předepsaných překážek, s plným bodovým hodnocením.

f) Po docílení 200 (160) bodů a získání titulu Master of Agility může pes/fena pokračovat v získávání dalších titulů Master. 3x získaný titul Master of Agility přináší titul Grand Master of Agility. Počet titulů Master a Grand Master není omezen.

g) Body budou přiznány za vítězství a přední umístění v klubových soutěžích Agility a Agility XL. (Do 1.1.2015 bylo možno započítat i bodové hodnoty z původních soutěžích Agility z nezávislých Liščích dnů.)

h) Majitel jedince požádá hlavního trenéra o udělení titulu.

ch) Každému jedinci, který splnil podmínky pro získání titulu MsA. a GMsA. a o titul bylo majitelem zažádáno, bude titul přiznán. Vyhlášení titulů Master a Grand Master a předávání cen probíhá 1x ročně, a to na jarní veřejné akci CCOC.

i) Titul zapisuje hlavní trenér nebo osoba pověřená předsednictvem na přání majitele do rodokmenu jedince. Zapisuje se i do rodokmenu potomků.

k) Za první získaný titul Master a za tituly Grand Master je předána věcná cena.

l) Tituly lze používat oficiálně a uvádět je před jménem psa.

 

Psi, kteří získali tituly Master of Agility a Grand Master of Agility jsou uvedeni zde. Aktuální bodové hodnoty čekatelů najdete zde.

 

Schváleno předsednictvem CCOC, platné znění.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio