Otázky

Ptáte se nás, a my odpovídáme

Upozornění: Odpověď je platná vždy k příslušnému datu. Došlo-li v mezidobí k úpravě řádů v dané problematice, nemusí být již v době, kdy ji čtete, ve všech bodech plně aktuální.


 

1.otázka:

S organizacemi, které vydávají rodokmeny, se prý "roztrhl pytel". Kolik jich v současnosti je?

Odpověď: V současnosti se jedná v ČR, u plemene kavkazský pastevecký pes, o čtyři organizace: FCI, UCI, KOSD a CCOC. První tři nejsou zdaleka organizacemi novými, nový je pouze Czech Caucasian Ovcharka Club.

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

2. otázka:

Pouze prý v FCI se dbá odpovědným výběrem rodičů na to, aby štěňátka vyrostla ve správné představitele plemene a aby nezdědila vážnou vadu. Jak je tomu tedy u vás?

Odpověď:

V současnosti jsou všichni chovní jedinci našich členů s průkazem původu FCI. Tito jedinci, pokud se varianty Standard týče, byli uchovněni ještě v FCI. Jejich kvalita je tedy shodná s kvalitou současných psů v FCI klubech. Exteriérovou úroveň chceme minimálně zachovat, dle toho jsou také nastaveny naše parametry pro uchovňování zvířat dalších. Naše požadavky na pracovní upotřebitelnost psů jsou však vyšší, tedy parametry pro úspěšné absolvování povahových testů jsou přísnější. Navíc máme stanovené požadavky pro sestavování chovných párů, čímž se rovněž poněkud lišíme.

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

3. otázka

Prý nevydáváte krycí listy atd.?

Odpověď:

Není to tak, ačkoli se snažíme o maximální jednoduchost v "papírování" pro chovatele, bez určitých dokumentů se neobejdeme. Máme krycí listy, přihlášky štěňat k zápisu, tiskopisy kontrol vrhů...

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

4. otázka

V jednom článku se dokonce píše, že se prezentujete radostnějším přístupem ke všemu. Jak toho docilujete?

Odpověď:

Nevím, dá-li se říci, že se přímo takto prezentujeme :-). Je ale pravdou, že se snažíme maximálně o to, aby atmosféra našich akcí byla pohodová, zábavná, nekonfliktní. Žadatel o členství musí být schválen předsednictvem. Ne každý schválen je.

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

5. otázka

Proč na výstavy FCI nesmí psi s rodokmeny jiných organizací? Na Shows CCOC mohou jací psi?

Odpověď:

Odpověď na první otázku mi nenáleží. Na Shows CCOC mohou psi s rodokmenem, vydaným jakoukoli řádně registrovanou organizací.

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

6. otázka:

Chovatelé z organizací v postavení mimo FCI prý nevarují zájemce o štěňata, že se nemohou zúčastňovat se psy "běžných velkých" výstav?

Odpověď:

Jak je tomu v jiných organizacích s postavením mimo FCI, na to se prosím zeptejte přímo v nich. V CCOC je povinností člena zájemce o štěně takto informovat, a pokud je mi známo, všichni naši členové tak skutečně činí. Mimo jiné, je to také jediné omezení pro Vás, pořídíte-li si psa z "ne FCI" organizace. Všechny tyto organizace pořádají "své" výstavy, i když jejich počet je, v porovnání s počtem výstav FCI, výrazně omezený.

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

7. otázka

V některých organizacích, včetně FCI, je prý možné zařadit do chovu i psa bez rodokmenu. U vás je to také možné?

Odpověď:

Ne, v CCOC není toto možné.

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

8. otázka

Prezentujete se vysokou odborností, co se kavkazských pasteveckých psů týká. Je v současnosti vyšší než v klubech pro plemeno, sdružených u nás v FCI?

Odpověď:

Rozhodně není nižší :-).

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

9. otázka

Co mi nabídnete jako členu CCOC?

Odpověď:

Vysoce odborné vedení výcviku a tréninků, nejen se špičkovými figuranty v "ringu". 12x ročně výcvikové akce, spolu se socializací štěňat, několik klubových výstav (shows - počínaje rokem 2014). Uchovnění a pracovní prověření psů, soutěže v nejrůznějších disciplínách pro psy i psovody. Kompletní chovatelský servis. Odborné poradenství. A skutečně onu přátelskou atmosféru :-).

(4.8.2013, odpovídala Eva Červená)

 

10. otázka

Proč cvičíte obrany? V mnoha článcích se lze dočíst, a mnozí chovatelé s tím souhlasí, že cvičit obrany s kavkázákem není správné.

Odpověď:

Protože tento dotaz je velmi častý, a nelze odpovědět jen několika větami, zařadili jsme do sekce "Výcvik a sport" tohoto webu článek na dané téma, v němž najdete odpověď.

(6.10.2013, odpovídala Eva Červená)

 

11. otázka

Proč cvičíte Agility? K čemu takové cvičení kavkazský pastevecký pes vůbec potřebuje?

Odpověď:

Rovněž tento dotaz je poměrně častý. Odpověď je poněkud obsáhlejší, naleznete ji ve formě článku v sekci "Výcvik a sport", konkrétně zde.

(18.10.2013, odpovídala Eva Červená)

 

12. otázka

Proč připouštíte v CCOC do chovu jedince v FCI nestandardních barvách?

Odpověď:

Přečtěte si laskavě článek o těchto barvách zde. A doplním: Proč omezovat tradiční barvy? Nemáme u pracovního plemene řešit hlavně jiné, existující a palčivé problémy současnosti, jakými jsou povahy a zdraví?

Zřejmě si to neuvědomujeme jen v CCOC. Mnohde najdete takto zbarvené psy (i kulturních typů), u nichž je věc řešena tak, že jejich jednoznačně nestandardní zbarvení je nazváno nezapovězeným názvem, či je jim udělena výjimka, na jejímž základě je jim umožněno chovné využití - a nepříjemný problém (a hlavně nesmyslný) je vyřešen. S politováním lze konstatovat, že jen pro daný případ a ne správnou cestou.

(23.1.2015, odpovídala Eva Červená)

 

13. otázka

Jak vypadá excelentní pohyb psa, který je vyžadován pro působení psa v kontrolovaném a ve vyšších typech chovu?

Odpověď:

Vycházíme z požadavků standardu. Excelentní pohyb znamená:

Volný, pružný pohyb, s dobrou razancí pánevních končetin. Dobrá stabilita ve všech kloubech, s dobrou koordinací. Typickým pohybem je klus. Kohoutek je ve stejné úrovni jako záď a linie hřbetu je při pohybu poměrně stabilní.

(17.9.2015, odpovídala Eva Červená, pozn.: termín "excelentní" byl v listopadu 2015 nahrazen pojmy "korektní, standardní")

 



© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio