Upozornění:

a) Akce klubu jsou neveřejné, mimo Show CCOC, Národního přeboru CCOC a Víceboje CCOC. U neveřejných akcí je pojmem "host" míněn nečlen klubu, pozvaný předsednictvem na konkrétní akci, bez psa nebo s konkrétními psy.

b) Je-li uvedena u akce nižší cena startovného pro štěňata, vztahuje se na štěňata do 6 měsíců věku.

 

1. Ceník služeb

Členství

vstupní poplatek do CCOC: 100,- Kč

členský poplatek na rok členství: 1000,- Kč

členský poplatek člena ve věku 15-18 let, na rok členství: 550,- Kč

 

Liščí dny - s figurantem Jiřím

Vstupné, včetně tréninku všech disciplín a soutěží:

člen: 350,- Kč/1 psa, 200,- Kč/1 štěně

host: 450,- Kč/1 psa, 300,- Kč/1 štěně

 

Liščí dny - s jinými figuranty

ceny jsou proměnlivé a vždy jsou ve významném předstihu uvedeny u jednotlivých dnů (sekce Akce)

 

Liščí dny Extra

ceny jsou proměnlivé a vždy jsou ve významném předstihu uvedeny u jednotlivých dnů (sekce Akce)

 

Extrémní tréninky (přístupny pouze členům CCOC)

dle konkrétního tréninku

 

Další platby na Liščích dnech a na Liščích dnech Extra

pes jiného plemene nebo kříženec, který doprovází kavkazského psa/psy v majetku člena klubu, bez účasti na soutěžích: zdarma

pes jiného plemene nebo kříženec, který doprovází kavkazského psa/psy v majetku člena klubu, při účasti na soutěžích: 150,- Kč/psa (na celý den nebo jen jeho část a bez ohledu na věk psa)

vstupné pro hosta bez psa: 150,- Kč

pes jiného plemene nebo kříženec, který doprovází kavkazského psa/psy v majetku hosta: 300,- Kč/psa (na celý den nebo jen jeho část, bez ohledu na věk psa a bez ohledu na účast v soutěžích)

tlumočení do německého nebo anglického jazyka, pro zahraniční účastníky tréninků: 250,- Kč

 

Víceboj CCOC (veřejná akce)

Víceboj + trénink obran:

člen: 450,- Kč/1 psa, 250,- Kč/1 štěně

nečlen: 550,- Kč/1 psa, 350,- Kč/1 štěně

samostatný trénink obran (bez účasti na víceboji, přístupný členům a psům s PP CCOC): 200,- Kč/psa, 100,- Kč/1 štěně

pes člena, který se neúčastní víceboje nebo tréninku obran: 150,- Kč/psa

vstupné pro diváka - člena: zdarma

vstupné pro diváka - nečlena (vstup pouze bez psa, psům nesoutěžících nečlenů není vstup povolen): dle konkrétní akce

 

Prověrky, kontroly, přiznání vrcholných titulů, povolení pro reprezentaci

Pracovní prověrka: 300,-Kč

Prověrky ovladatelnosti: 200,- Kč

Prověrka schopností štěněte: 200,- Kč

Prověrka socializační připravenosti pracovního psa: 200,- Kč

Prověrka pracovních vloh: 200,- Kč

Klubová kontrola kvality jedince základní: 200,- Kč

Kontrola kvality jedince rozšířená: 300,- Kč

Kontrola kvality Spec. Ev.: 300,- Kč

Přiznání titulů, včetně zápisu: zdarma

Povolení pro reprezentaci, Zelená karta: zdarma

 

Show CCOC, Národní přebor CCOC (veřejná akce) + trénink obran

Zvýhodněná cena při současné účasti na Show i NP + trénink obran - člen: 600,- Kč/1 psa, štěně 300,- Kč

Zvýhodněná cena při současné účasti na Show i NP + trénink obran - nečlen: 800,- Kč/1 psa, štěně 400,- Kč

Show + trénink obran - člen: 400,- Kč/1 psa, třída A a H 200,- Kč

Show + trénink obran - nečlen: 500,- Kč/1 psa, třída A a H 300,- Kč

soutěž párů a skupin zvířat na Show: zdarma

Národní přebor (1 až 3 soutěže) + trénink obran - člen: 400,- Kč/1 psa, štěně 200,- Kč

Národní přebor (1 až 3 soutěže) + trénink obran - nečlen: 500,- Kč/1 psa, štěně 300,- Kč

samostatný trénink obran (bez účasti na Show nebo NP, přístupný členům a psům s PP CCOC): 200,- Kč/psa, 100,- Kč/1 štěně

pes člena, který se neúčastní Show, národního přeboru nebo tréninku obran: 150,- Kč/psa

vstupné pro diváka - člena: zdarma

vstupné pro diváka - nečlena (vstup pouze bez psa, psům nesoutěžících nečlenů není vstup povolen): dle konkrétní akce

 

Chovatelství

zápis do Seznamu chovných psů CCOC: pro psa/fenu člena 500,- Kč

zápis do Seznamu chovných psů CCOC: pro fenu nečlena 500,- Kč

zápis do Seznamu chovných psů CCOC: pro psa-samce nečlena 800 Kč

založení chovatelské stanice CCOC: 1500,- Kč

registrace názvu chovatelské stanice: 500,- Kč

změna názvu chovatelské stanice CCOC (je možno uskutečnit nejpozději s podáním přihlášky 1. odchovaného vrhu): 500,- Kč

krycí list: zdarma

chovatelský servis na 1 vrh pro člena (vyjma PP štěňat): zdarma

chovatelský servis na 1 vrh pro nečlena (vyjma PP štěňat): 800,- Kč

vystavení PP CCOC: 250,- Kč

vystavení exportního povolení pro štěně: 100,- Kč

duplikát již vydaných PP CCOC: 300,- Kč/1 ks

chovatelem vyžádaná klubová kontrola vrhu: 400,- Kč

sankční poplatky: 1500,- Kč za přestupek proti chovatelskému řádu, který dle znění řádu sankci podléhá

 

Ostatní

expediční náklady na zasílané doklady: 100,- Kč

cestovné: 6,- Kč/km

parkovné na všech akcích: zdarma

 

2. Číslo klubového bankovního účtu: 107 - 5362700277 / 0100

Variabilní symbol tvoří Vaše členské číslo, k němu připojte:

pro členský (a vstupní) poplatek - 01

platba za uchovnění - 02

platba za registraci či založení chovatelské stanice - 03

sponzorské dary - 04

startovné (Show, Národní přebor, Víceboj) - 06

ostatní - 05 (Účel platby specifikujte v poznámce pro příjemce!)

 

Příklad:

Člen s členským číslem 35 platí uchovnění. Variabilní symbol bude v takovém případě 3502. Nemáte-li dosud členské číslo (nový člen), bude variabilní symbol pouze dvoumístný: 02.

V případě potřeby kontaktujte laskavě tajemníka.

 

Platnost od 8.3.2020.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio