Kontroly kvality jedince

Vybírat lze ze dvou typů povinných kontrol, dále lze absolvovat kontrolu kvality volitelnou.

KONTROLA KVALITY JEDINCE ZÁKLADNÍ (KKJZ) - umožňuje využití psa/ feny v chovu registrovaném (více zde), lze jí rovněž využít jako základu pro další stupně chovu. Provést ji lze u jedince staršího 16ti měsíců.

Posuzují se zásadní exteriérová a funkční hlediska:

Plemenná typičnost

Pohybová mechanika

Skus a počet zubů

U samců varlata

Zdravotní způsobilost jedince k chovu

 

KONTROLA KVALITY JEDINCE ROZŠÍŘENÁ (KKJR) - umožňuje využití psa/ feny v chovu registrovaném, kontrolovaném i vyšším (více zde). Obsahuje náplň KKJZ a dále je rozšířena o detailní zhodnocení exteriéru psa. Jedinci vysoce kvalitního exteriéru a odpovídajícího projevu mohou získat prestižní známku exteriérové kvality "Elite". KKJR se mohou zúčastnit psi/ feny starší 16ti měsíců.

 

"Elite" bude přiznána rovněž jedinci, který:

a) Získal titul CW a Res. CW na Show (ve věku nad 16 měsíců).

b) Získal čekatelský titul CAC nebo jeho obdobu z výstav jiných organizací.

c) Na základě úspěšně absolvované bonitace v jiné organizaci, kde byl exteriér jedince hodnocen kódem nebo posudkem a tento kód (posudek) neobsahuje více než dva vyznačené exteriérové nedostatky. Byl-li zároveň posuzován projev psa, hodnocení musí být v souladu s požadavky, jaké na psy v tomto směru klade CCOC.

 

Kontrola nadstavbová, volitelná:

PROVĚRKA PRACOVNÍCH VLOH (PPV)

Pes je upoután na stanovišti, má nárok zde být uvázán minimálně 30 minut před vlastní prověrkou. U psa mohou být ponechány předměty majitele. Na pokyn pořadatele se psovod od psa vzdálí minimálně na 10 m. Může zůstat pro psa viditelným, nesmí ho však ovlivňovat povely. Následně podniká figurant na psa přímý a prudký útok s náznaky úderu obuškem, nedochází však k fyzickému kontaktu mezi ním, obuškem a psem.

Reakce psa je hodnocena takto:

razantní aktivní obranná reakce - splnil

absence razantní aktivní obranné reakce - nesplnil

Věkový limit pro absolvování není stanoven.

 

Prověrka pracovních vloh bude přiznána rovněž jedinci, který:

a) Získal titul Vítěz Performance, v kategorii Novice nebo Open.

b) Složil jakoukoli pracovní prověrkou CCOC.

c) Na akci CCOC předvedl zákroky s výraznou razancí a tvrdým zákusem (stvrzuje oprávněný rozhodčí).

d) V jiné organizaci absolvoval test, zkoušku či soutěž s přímým útokem figuranta na psa a získal hodnocení, dokládající razantní aktivní obrannou reakci psa.

 

Platné znění.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio