77. LD

77. LD-E CCOC se koná 9.3.2019 v Dobříši.

 

Proběhnou tradiční soutěže a tréninky. Získané body slouží (při současném splnění výkonnostních požadavků) k získání mistrovských titulů, započítávají se rovněž do šampionátu roku v běhu, Psa roku, Psovoda roku a do CCOC Cup 2018-2023.

 

Po skončení běžného programu dne se zájemci přemístí do dalšího areálu (socializační trénink, obrany v budovách). Nejvíce suverénní psi zde mohou získat titul TOP Suverén.

 

Figuruje Tomáš. Začátek (vstup do areálu) je v 10.00 hod.

 

Výše startovného:

a) pro aktivity na domovském cvičišti - běžné startovné (ceník)

b) trénink v druhém areálu - výše startovného bude doplněna v dostatečném předstihu před akcí

 

Každý tréninkový den může být přímo na místě akce rozšířen i o další (neavizované a bezplatné) aktivity. Před účastí věnujte laskavě pozornost Infu ke klubovým dnům. Akce je neveřejná, přístupná pouze členům CCOC a hostům, pozvaným předsednictvem.

 

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio